Vzdělávací kurz: Využití dotykových tabletů

Ovečka Vsetín o.s. pořádá ve dnech 14. a 15.6. 2013 vzdělávací kurzy

  1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení) www.i-sen.cz (kurzy pro veřejnost)
  2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
  3. Matematika krok za krokem (Netty Engels) – září 2013

Další akce pořádané vsetínskou Ovečkou neleznete zde.

Výstava fotografií dětí s Downovým syndromem

Občanské sdružení Úsměvy Vás zve na mezinárodní výstavu velkoplošných fotografií dětí s DS. Výstava se bude konat ve dnech: 12.5. – 27.5.2013. Výstava bude umístěná v předsálí hudební scény Městského divadla v Brně a přístupná bude vždy 1,5 hodiny před začátky představení.

Dvoudenní kurz vedený britskými lektory

rádi bychom Vás upozornili a pozvali na zahraniční dvoudenní kurz vedený britskými lektory z organizace Inclusive Solutions, který se uskuteční v květnu tohoto roku.

Téma je zaměřené na Nové přístupy v práci s dětmi s potížemi v chování a také na začleňování dětí s autismem do běžné školy.

Britští lektoři Colin Newton a Derek Wilson jsou zkušení školní psychologové, kteří již přes 50 let pracují s dětmi (nejvíce s poruchou v chování a s dětmi s poruchou autistického spektra) a učiteli ve školách. Načerpejte novou sílu a nechte se inspirovat pro svou práci. Detailní informace o kurzu naleznete zde.

Velký rytířský turnaj na koních !!

pozvanka_stvanci__01

Zveme Vás na vystoupení divadelní a kaskadérské skupiny Štvanci, kterou pořádá občanské sdružení Úsměvy o.s. Rytířský turnaj se uskuteční 20. dubna od 15:00 hodin v jezdeckém areálu Panská lícha v Brně a bude probíhat na venkovním kolbišti. Pro případ špatného počasí je zajištěna krytá hala. Akce je pořádána v rámci světového dne Downova syndromu. Budeme se na Vás těšit.

Kurz: Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením

V občanském sdružení Rytmus o.s. se rozhodli uspořádat druhou sérií víkendových kurzů na téma: Jak se stát obhájcem práv lidí s postižením. Je to kurz, který Vás v mnohém obohatí a mnoho věcí naučí. Řada rodičů, kteří tímto kurzem již prošli, se shoduje v tom, že tento kurz by měl patřit do základní výbavy každého z nás. Kurz bude probíhat v Brně v termínech: 14.- 15.9., 12.-13.10,  9.-10.11., 7.-8.12.2013, 11.-12.1. a 15.-16.2.2014. Kurz bude zcela zdarma. Bližší informaci o tématech a organizaci kurzu naleznete v přiloženém letáku.