Problematika Downova syndromu

Vyberte kapitolu:

3.1

3.1 Dotazník pro spoluobčany

Otázka č.1

Co si myslíte o Milanovi?
Všichni respondenti se o Milanovi a vztahu k němu vyjádřili velmi příznivě. Hodnotili jeho příjemné, přátelské a bezprostřední vystupování.

Otázka č. 2

Byl vám někdy na obtíž?

  • ANO 0x.…0%
  • NE 24x ….100%

ČÍM?

Otázka č.3

Vadí vám na jeho chování něco?

  • ANO 1x……4,2 %
  • NE 23x…….95,8%

CO?
Pouze jeden respondent uvedl, že mu vadí to, že se často opakuje.

Otázka č.4

Co se vám na něm líbí?
Většina respondentů odpovídala, že je Milan milý, komunikativní a kamarádský mladý muž. Dále jeho dobrá nálada a optimismus.

Otázka č.5

Pomohl vám lépe pochopit a vnímat postižené lidi?

  • ANO 20x ….83,3%
  • NE 2x……8,3%
  • Žádná odpověď : 2x….8,3%

JAK?
Většina dotazovaných uvedla, že jim Milan pomohl pochopit a lépe vnímat postižené lidi, ale u většiny z nich, je to jediný člověk, s tímto postižením, kterého znají nebo se kdy setkali.

Otázka č. 6

Myslíte si, že mají lidé s Downovým syndromem, který Milan má, vyrůstat v rodině a mít své místo ve společnosti?

  • ANO 24x…..100%
  • NE 0x……0%

3.2

3.2 Individuální osobní rozhovor

Na základě rozhovoru se mi podařilo zjistit, že život s dítětem, které má Downův syndrom může být pro rodinu i společnost přínosem. Je důležité, aby měla rodina kladný přístup.

3.3

3.3 Vyhodnocení stanovené hypotézy

Pomocí dotazníku i rozhovoru se mi moje hypotéza potvrdila. Podle vlastních zkušeností maminky i dle odpovědí dotazovaných spoluobčanů, příbuzných a přátel se mi potvrdilo kladné přijetí bratra ve společnosti, díky snaze rodičů neskrývat ho před světem a ukázat ostatním, že je to člověk, který má právo na své místo ve společnosti a plnohodnotný život strávený v rodině.