Jak můžete pomoci vy?

  1. Propagací našich stránek
  2. Podporou začlenění dětí a dospělých lidí s DS do běžné společnosti (na veřejnosti, ve škole, v práci…)
  3. Asistencí u dětí při setkání rodin a na týdenních pobytech – pomoc při zajištění zábavného programu pro děti s DS a jejich sourozence během setkání sdružení, kdy probíhají přednášky pro rodiče nebo vzájemné diskuze mezi rodiči. Asistence na týdenním táboře nebo rehabilitačním pobytu. Bližší informace paní Klementová, email: marta.kl@centrum.cz
  4. Materiální pomoc (kancelářské potřeby, drobné dárky pro děti například do soutěží, výtvarné potřeby, didaktické hračky) – po předchozí dohodě. Bližší informace paní Klementová, email: marta.kl@centrum.cz
  5. Finanční pomoc – příspěvek na účet č. 209236911/0300 (ÚSMĚVY – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám). Obdržíte dárcovskou smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Finance budou použity na zajištění chodu sdružení a na jednotlivé projekty – aktivity, které sdružení organizuje. Můžete si vymezit účel finančního příspěvku  dárcovské smlouvě. Bližší informace paní Klementová, email: marta.kl@centrum.cz

Za vaši pomoc vám rádi poděkujeme zveřejněním vašeho jména či loga na internetových stránkách nebo jiným způsobem, dle vašich požadavků (pokud to bude v našich silách).