Rozvoj hrubé motoriky

Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem
Patricia C. Winders, P.T.

Tato kniha Vám napoví, jakou podporu Vaše dítě potřebuje pro správný rozvoj hrubé motoriky a jak ji poskytovat způsobem, který dítě povzbudí a dodá mu důvěru ve vlastní fyzické schopnosti.

Kniha Vám prozradí:

– jaké dovednosti odpovídají jednotlivým vývojovým fázím dítěte od narození do 6 let;
– z jakých základních pokroků je nácvik jednotlivých dovedností složen;
– podrobné návody k procvičování jednotlivých kroků;
– pokyny a rady k provádění těchto cvičení.