Poradna rané péče DOREA

Rádi bychom Vás upozornili, že v Brně existuje Poradna rané péče DOREA, která poskytuje sociální službu rané péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a rodinám s dětmi s ohroženým psychomotorickým vývojem. DOREA působí na území Jihomoravského kraje. Služba je poskytována zdarma v domácím prostředí rodiny. Více informací se dozvíte na stránkách www.dorea.cz.