Seminář: Splývavé čtení se specifickým vyvozováním hlásek

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář zaměřený na výuku čtení a rozvoj řeči u dětí s mentálním handicapem a s poruchami učení. Pro tyto děti je osvojení si řeči mnohem obtížnější, ale většina z nich je schopná zvládnout techniku čtení vhodně zvolenou metodou. Lektorky semináře jsou Mgr. Ladislava Pacltová a Mgr. Naděžda Kafková. Seminář proběhne v Brně, 23. listopadu 2012 od 9. 00 hod. Detaily a přihlášku naleznete zde.