Výsledky anket

Děkujeme za hlasování v našich anketách. Dále na této stránce, můžete shlédnout výsledky nejen hlasování veřejnosti, ale i výsledky hlasování rodičů dětí s Downovým syndromem.

Výsledky anket

Výsledky anket pro veřejnost Výsledky anket pro rodiče

Je integrace do běžných ZŠ vhodná pro děti s DS?

 • Je vhodná pro všechny (13%)
 • je vhodná pro většinu (45%)
 • je vhodná tak pro polovinu dětí (21%)
 • je vhodná pro menšinu (16%)
 • není vhodná (6%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Je integrace do běžných ZŠ vhodná pro děti s DS?

 • Je vhodná pro všechny (9%)
 • je vhodná pro většinu (61%)
 • je vhodná tak pro polovinu dětí (21%)
 • je vhodná pro menšinu (6%)
 • není vhodná (2%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Jaký myslíte, že je průměrný věk matky při narození dítěte s DS?

 • Méně jak 18 (0%)
 • 18-22 let (0%)
 • 23-26 let (7%)
 • 27-30 let (18%)
 • 31-34 let (22%)
 • 35-38 let (29%)
 • 39-42 let (16%)
 • 43-46 let (6%)
 • 47-50 let (1%)
 • Více jak 50 let (1%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Kolik Vám bylo let, když se Vám narodilo dítko s DS?

 • méně jak 18 (0%)
 • 18-22 let (7%)
 • 23-26 let (21%)
 • 27-30 let (19%)
 • 31-34 let (23%)
 • 35-38 let (22%)
 • 39-42 let (4%)
 • 43-46 let (3%)
 • 47-50 let (0%)
 • nad 50 let (1%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Myslíte si, že se v těchto skupinách lidí setkávají rodiče dětí s DS s neporozuměním, nekorektním chováním či odsouzením svého dítěte? (můžete vybrat více možností)

 • Úřady (14%)
 • Sociální sítě (15%)
 • Cizí lidé (MHD, park,...) (22%)
 • Učitelé (10%)
 • Lékaři (6%)
 • Speciální pedagogové (2%)
 • Známí (8%)
 • Rodina (5%)
 • Diskuse pod články (17%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Setkali jste se v těchto skupinách s neporozuměním, nekorektním chováním či odsouzením vašeho dítěte? (můžete vybrat více možností)

 • Úřady (9%)
 • Sociální sítě (10%)
 • Cizí lidé (MHD, park,...) (14%)
 • Učitelé (8%)
 • Lékaři (20%)
 • Speciální pedagogové (5%)
 • Známí (5%)
 • Rodina (5%)
 • Diskuse pod články (24%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Která označení dítěte s DS považujete za korektní? (můžete vybrat více možností)

 • Dítě s Downovým syndromem (43%)
 • Retard (0%)
 • Mentál (1%)
 • Postižené dítě (10%)
 • Mongol (1%)
 • Down (9%)
 • Downík (14%)
 • Dítě s mongoloidními rysy (5%)
 • Dítě s postižením (17%)
 • Debilní/ imbecilní/ idiocké dítě (1%)
 • Dítě s debilitou / imbecilitou / idiocií (1%)
Nahrávání ... Nahrávání ...