Problematika Downova syndromu

Vyberte kapitolu:

 • Chvátalová Helena – Jak se žije dětem s postižením
  Praha: PORTÁL 2001
 • Janíková Monika, Dzúrová Dagmar a kolektiv – Milá maminko, milý tatínku
  Praha: TRITON 2000
 • Kosmáková Jana – Dítě s Downovým syndromem a možnosti jeho rozvoje
  Závěrečná práce Olomouc 2003
 • Ondráčková Jana – Co je úmluva o právech dítěte
  Praha: Český helsinský výbor 1996
 • Selikowitz Mark – Downův syndrom
  Praha: PORTÁL 2005
 • Švarcová Iveta – Mentální retardace
  Praha: PORTÁL 2000
 • Vágnerová Marie – Psychopatologie pro pomáhající profese
  Praha: PORTÁL 1999
 • Zuckoff Mitchel –Naia se smí narodit
  Praha: PORTÁL 2004
 • Čtení nejen pro rodiče
  Jablonec Nad Nisou SPMP – Klub pro Downův syndrom 1998