Kontakty Úsměvů

Korespondenční adresa:

Úsměvy, o.s.
Foltýnova 35
635 00 Brno

tel.: 546 213 634

Marta Klementová, jednatelka, marta.kl@centrum.cz
Lenka Mikuláštíková, předsedkyně, mikulastikova@email.cz , 776 073 346 (večer)