Nová diplomová práce: Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte

Přidali jsme novou diplomovou práci s názvem: Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte. Diplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních schopností konkrétního dítěte s Downovým syndromem. Obsahem teoretické části je obecně problematika mentálního postižení, Downova syndromu a rozdílů v komunikaci oproti zdravým dětem, v praktické části pak najdeme analýzu komunikačních schopností konkrétního dítěte s DS, na jejímž základě se připraví hry a cvičení pro rozvoj řeči tohoto dítěte. Samostatnou a velmi hodnotnou přílohou práce je vzniklý sborník her a cvičení, které by mohly být využity rodiči, asistenty i učiteli dětí s Downovým syndromem pro rozvoj jejich komunikačních schopností a řeči.