Knihy

Dítě s Downovým syndromem ve škole

autor: Cora Halder

„Dítě s Downovým syndromem ve škole“ je příručkou, která je určena učitelům všech typů škol. Její vydání má za cíl přispět k tomu, aby také děti s DS mohly žít a vzdělávat se mezi svými vrstevníky.

Informace jsou sesbírány od učitelů, kteří mají několikaleté zkušenosti s integrací žáků s DS, a také od rodičů. Nápad vyvstal z potřeby přiblížit problematiku začínajícím učitelům a poskytnout pomocnou ruku aprobovaným učitelům druhého stupně, kteří budou ve vyšších ročnících konfrontováni s trochu „zvláštními“ žáky.

na tom záleží…

autor: Denisa Střihavková

ukázka z knihy:

„MAMKA A TAŤKA

Byla jednou jedna krásná žena. Jmenovala se Jana Střihavková. Chodila všude a zvědavě se dívala, jestli jde kolem muž. Byla hezká a pracovitá. Přemýšlela o tom, koho si ona vezme za muže. Byla pěkná, zdvořilá, vynikající překrásná žena. Byla slušná a slušně se chovala. Měla krásný, tichý a půvabný úsměv. Usmívala se jako růže spanilá a voňavá. Byla důležitá jak šraňky v tunelu. Chodila na různé procházky městem nebo jezdila na návštěvy. Byla okouzlující a moderní.

Najednou se lekla. Slyšela teskně volat. Nevěděla, kdo koho volá. Ten hlas volal: Jano Střihavková! Ona nevěděla, co na ní chce. A on to byl její miláček Miloš Střihavka. Vylezl z křoví. Řekl, to jsem já, Jani. Jsem Miloš Střihavka. Nejsi důležitá jak šraňky v tunelu? Mamka se otočila. Viděla taťku, který byl oblečen svátečně na svatbu a v ruce držel jednu kytku pro ni. Jana Střihavková byla šťastná, že ho spatřila. Utíkali k sobě.  …“

Pohádky pro malé děti

Malované čtení

Ilustroval Adolf Dudek
Nakladatelství LIBREX

V knize najdete- obrázky místo slov, velká písmena a krátké příběhy.

HLEDÁNÍ

autor: Jiří Šedý

ukázka z knihy: „Jsem člověk tím, že chci pomáhat slabým a nemocným. Jsem něžný a citlivý. Umím naslouchat druhým, cítit s nimi a rozumět jim. Umím přijímat lásku a rozdávat ji. Umím pohladit po duši i po ruce. Jsem opravdový, vím co chci a potřebuji. Vážím si sám sebe a ostatních.

Jsem člověk tím, že si vážím člověka.“

zdroj: http://www.jirisedy.wz.cz/hledani.html

CITLIVOST BAREVNÉHO SLUNCE


autor: Jiří Šedý

ukázka z knihy: Krása je teplo, když mne pohladí hodný člověk. Ucítím to teplo a svým úsměvem rozdávám teplo a krásu i já. Pohladím malou pomněnku, pomalu k ní položím hrst barevných kapek z oblohy. Stane se zázrak. Objeví se zlatý pták. Dává mi slova a cit do úst a já umím každému říci: „Podívej se, člověče, jak je svět krásný! Hledej krásu, jako ji hledám já.“

zdroj: http://www.jirisedy.wz.cz/citlivostbarevnehoslunce.html

Podivuhodná planeta

autor: Jiří Šedý

Ukázka z knihy: „Veselý zážitek byl v jedné anglické hospůdce. Číšníci zde byli velice důležití, ani se snad neusmáli. Zato se smála maminka. Tatínek si objednal pivo a kouká, div mu oči nevypadly z důlku. To pivo bylo kalné. Tak se začal mračit jako čert, což on umí jako nikdo jiný na světě. Maminka ho chlácholila, na štěstí to viděl průvodce a řekl tatínkovi, že takové pivo je v Anglii typické, že to je způsobené jiným kvašením a i chuť že je jiná. Tak tatínek pivo ochutnal a řekl, že je to jeho první a poslední pivo v Anglii. Já jsem se tomu smál, ale potom mi donesli nějaké maso s křenem. Křen pálil až mi tekly slzy. Tak jsem tatínkovi řekl, ať si z toho nic nedělá, že to je moje první a poslední maso v Anglii.“

zdroj: http://www.jirisedy.wz.cz/podivuhodnaplaneta.html

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

PODPORA ZAČLEŇOVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

autor: kolektiv, Jo Lebeer

Kniha seznamuje s některými z nejúspěšnějších programů pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním. Mezi ně patří známá metoda zprostředkovaného učení a rozvoje poznávacích funkcí R. Feuersteina; model konceptuálního vyučování norského pedagoga Magne Nyborga a jeho žáků, jehož záměrem je systematický rozvoj obsahu pojmů a jejich kategorizace; portsmouthský systém rozvoje řeči a čtení u dětí s vážnými poruchami v raném věku; metody aktivace kognitivních funkcí, které se osvědčily v Rumunsku u dětí sociálně deprivovaných, žijících v nepodnětném prostředí (především romských). Publikace poskytuje podrobné informace včetně cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.

nakladatelství Portál

Hry pro všestranný rozvoj dítěte

Louise Doyon

Náměty na hry a cvičení jsou seřazeny do patnácti kapitol podle oblasti, ze které si dítě osvojuje a procvičuje dovednosti (jemná motorika, globální motorika, prostorová a časová orientace, vizuální percepce, vizuální paměť, sluchová percepce, pozornost, logické myšlení a příprava na matematiku, ústní vyjadřování, grafický projev). Každá kapitola pak obsahuje tři skupiny her, a to podle věku dětí, kterým jsou hry určeny (2 až 3 roky, 4 až 5 let, okolo 6 let). Každá skupina je uvedena informací, co v daném věku děti už obvykle zvládají, a doporučením, kterým dovednostem se má dát v rámci určitého věkového období přednost a které se mají procvičovat až později.
Celý článek

Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky

Suchá, Romana
Nakladatelství Portál

Vztah k tělesnému pohybu bychom měli v dětech rozvíjet a podporovat už od útlého věku. Pohyb by se měl stát jednou ze základních životních potřeb, proto je důležité, aby z něj děti měly radost. Motivace jednoduchou říkankou a veselé ilustrace k provedení cviku jim umožní prožívat pohyb a fyzické cvičení jako hru a zábavu, při níž objeví vlastní tělo a jeho možnosti. Říkanky motivují k pohybu, metodický popis cviku upozorňuje, nač si dát pozor, na co se zaměřit, jak při tom dýchat.
Ke cvičení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, stačí měkký stabilní koberec nebo neklouzavá pěnová podložka. Systematičnost při cvičení by měla ustoupit nadšení z pohybu. Kniha je určena rodičům dětí od 2 do 5 let.
PhDr. Romana Suchá vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako psycholožka, má zkušenosti z práce v mateřském centru v Přerově. Je autorkou knížky Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky (Portál, 2008).

Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky

Suchá, Romana
Nakladatelství Portál

Jednoduché říkanky s procvičováním prstíků
Knížka obsahuje 30 originálních říkanek doprovázených jednoduchými pohybovými hříčkami. Dítě opakuje veršovánky po dospělém a současně procvičuje prstíky, a tak rozvíjí své verbální dovednosti i jemnou motoriku, vytváří a posiluje artikulační, dechové i hlasové stereotypy. Prostřednictvím básniček dítě poznává svět, některé ho motivují k činnostem, jež nemá právě v oblibě – k úklidu hraček, čištění zoubků, stříhání nehtíků. Kniha je plná barevných ilustrací na motivy z říkanek a je určena rodičům dětí do tří let. V úvodu najdete stručné vysvětlení vývoje řeči v dětském věku, významu jejího spojení s pohybem a doporučení k podpoře správné výslovnosti.