Aktivity Úsměvů

  • Sobotní setkání rodin s předem připraveným programem pro rodiče i děti

Konají se několikrát během školního roku v prostorách Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy na Ibsenově 1, Brno – Lesná,  ve spolupráci s jejím vedením. Bývá připraven program pro rodiče i děti. S přípravou programu pro děti a jejich hlídáním pomáhají asistentky – dobrovolnice.

  • Klub nejmenších – pro rodiny s nejmenšími dětmi

Rodiče s miminky a malými dětmi se scházejí v Mateřském centru Robátko v Židlochovicích. Pro nové rodiče je to první pozitivní kontakt s problematikou DS. Děti mají k dispozici stimulační pomůcky k rozvoji svých dovedností a výtvarnou dílničku, kde v případě zájmu probíhá arteterapie za pomoci asistentek. Rodiče mají možnost si popovídat, získat nové informace a vyměnit si navzájem svoje zkušenosti v různých oblastech „života s DS“. Občas proběhne odborná přednáška na téma některé z terapií. Za pěkného počasí se využívají venkovní prostory (dětské hřiště). Klub nejmenších vede paní Jana Weisová.

  • Rozvoj kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody u dětí s DS – speciální terapie pro děti od 4 let věku

Lektorka Mgr. Kateřina Jiskrová pracuje  v prostorách ZŠ Slovanské nám.  v Brně s dětmi od tří let věku a staršími. Práce s dítětem je individuální, trvá 60 minut a obsahuje cvičení:

☺ na rozvoj rozumového, prostorového a smyslového vnímání

☺  na rozvoj logického myšlení, myšlenkových operací (analýza, syntéza, třídění, srovnávání)

☺  na rozvoj řeči

☺ na rozvoj hrubé a jemné motoriky

☺  na  rozvoj  paměti

Děti předškolního věku se učí kázni, schopnosti vydržet sedět na místě a pracovat s cizím člověkem. Školáci a mladí lidé si rozvíjejí osobnost a myšlení.

  • Taneční kroužek  pro děti s mentálním postižením

Děti se učí sladit pohyb s hudbou, rozvíjejí si koordinaci pohybu. Vede ho paní Michaela Maršálková při Speciálních školách na Ibsenově 1. Taneční kroužek  kromě dětí z o. s. Úsměvy navštěvují také žáci ze Speciálních škol.

  • Rehabilitační pobyt pro rodiny s malými dětmi s DS

Probíhá obvykle v srpnu  v Dětském  středisku Březejc u Velkého Meziříčí. Je to týdenní pobyt. Odborný program tvoří Feuersteinova metoda, ORT, logopedie a služby Sdružení „Piafa ve Vyškově“ (hiporehabilitace, canisterapie, fyzioterapie). Tři asistentky pomáhají organizovat volný čas dětí s DS a jejich sourozenců a chystají doprovodný program.

  • Tábor pro starší děti 

Je to týdenní pobyt pro starší děti a mladé lidi s DS, organizovaný formou tábora.  O účastníky se starají asistenti. Organizaci tábora zajišťuje paní Lenka Mikuláštíková.

Dále provozujeme internetové stránky www.klubnejmensich.cz, jež přinášejí informace pro rodiny, které nemají možnost účastnit se pravidelných setkání. V rámci webu existuje i celostátní diskuzní fórum, umožňující výměnu názorů na různé oblasti z problematiky DS.

 

Výše uvedené projekty v minulosti podpořily různé nadace nebo firmy. Každý jednotlivý projekt je potřeba financovat z několika zdrojů. Nabídku naší pomoci rodinám s hendikepovaným dítětem se snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat. Proto se v sekci „Jak můžete pomoci vy?“ obracíme na veřejnost mimojiné i s prosbou o finanční příspěvek, který bychom využili na financování aktivit o.s. Úsměvy.

 

Bližší informace o jednotlivých aktivitách naleznete na www.usmevy.cz