HANDLE přístup

HANDLE® PŘÍSTUP – Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení

HANDLE je neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie/obsesivně kompulsivní poruchy/deprese, stavů po úrazech mozku/ mozkových příhodách, Tourettova syndromu, CHARGE syndromu a jiných ojedinělých syndromů.

HANDLE vidí diagnózu jako způsob, jak popsat skupinu symptomatických projevů a chování. HANDLE jde za hranice těchto diagnóz a hledá kořeny daných projevů a chování. HANDLE přístup vidí chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co daná chování komunikují. “Pokud se Mirek pořád vrtí, je to proto, že je neposlušný nebo proto, že má zvýšenou citlivost na hmat a když sedí na židli, je to jako by seděl na smirkovém papíře?” „A co Honza a jeho psaní? Je jenom lajdák, který se nesnaží a věčně leží na lavici, nebo jeho svalové napětí je natolik nízké, že většinu energii spotřebuje na to, aby seděl rovně a už mu moc nezbývá na jemné a precizní pohyby potřebné pro psaní? ” HANDLE hledá kořeny obtíží, a nesnaží se jen maskovat příznaky. Je to metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Je vytvořen jako nástroj k tomu, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému a proces učení.

HANDLE se dívá na jedince jako na celek – jejich vnější a vnitřní prostředí a vývoj od početí po současnost – a používá tyto informace k určení toho, jak pro ně pracují jejich neurovývojové systémy. Organizace těchto senzo-motorických systémů je hierarchická, vývojová a interaktivní, jednotlivé systémy jsou na sobě vzájemně závislé a navzájem se podporují. Pokud jsou nepravidelnosti v jednom či více systémech, ovlivní to funkčnost celého člověka. Zároveň může jeden systém zastoupit/kompenzovat za jiný systém. Nepravidelnosti v hierarchických a vývojových funkcích proto ovlivňuje kvalitu života a všechny formy učení (pohybové, řečové, akademické či sociální). Pokud něco brání jednotlivým systémům, aby fungovaly efektivně, způsobuje to stres v daných systémech a v systémech, které s nimi souvisí. Systémy ve stresu se uzavřou; jedinec je méně efektivní; může mít obtíže s vykonáním věcí, které chce dělat; je lehce unavitelný; může se chovat matoucím/záhadným či nechtěným způsobem či může dělat věci způsobem, který ostatní považují za ‘jiný/zvláštní’.

HANDLE staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z následujících poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává a že mozek je schopen se zotavit z chorob a úrazů. Dále chápe, že pohyb, podpořený správnou výživou organizuje zpracování informací, ovlivňuje biochemickou rovnováhu v těle a pomáhá tvarovat vlastní strukturu mozku. Rovněž staví na poznatku, že nervový systém, zvláště jeho slabé části, reaguje stresem na přemíru stimulace. Systém ve stresu přestane pracovat.

HANDLE vytváří pro každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek. Prostřednictvím pravidelné, jemně a pozvolné stimulace tyto aktivity posilují oslabené funkce a mohou zlepšit funkce nervového systému a proces učení. HANDLE program je vytvořen na základě informací získaných během pozorovacího vyšetření a z podrobného dotazníku a rozhovoru.

Během vyšetření sledujeme především to, jak klient jednotlivé úkoly provádí, jelikož to nám dává informaci o fungování jeho nervového systému a smyslů. Musí si k tomu lehnout, musí si zakrýt jedno oko, musí se točit na židli? Důležitým principem je, že vždy komunikujeme s osobou, pro kterou program vytváříme. A nevadí, že třeba nemluví. I držení těla, posunky či pohled jsou způsobem komunikace…Na základě informací získaných z vyšetření je pak vytvořen tzv. neurovývojový profil, nebo zjednodušeně řečeno jakási mapa toho, jak jednotlivé smysly a nervový systém konkrétní osoby fungují a je sestaven program fyzických aktivit. HANDLE program se skládá přibližně ze 6 až 13 cviků a zabere 15 až 30 minut. Tyto aktivity jsou jednoduché na provedené, ale neurologicky komplexní. Při jejich provádění je důležité poslouchat naše tělo a vnímat, kdy dosáhlo hranice stresu. HANDLE přístup staví na zásadách, že méně je více a pomaleji je rychleji. Spolu s aktivitami doporučíme i správnou výživu, která, jak je všeobecně známo, ovlivňuje procesy v našem těle i funkci mozku.“

Každý HANDLE praktik má svůj program a může doporučit HANDLE z vlastní zkušenosti.

Zdroj a více informací:  kontaktujete Jana a Paula Baptie, kteří jsou Certifikováni v HANDLE® přístupu na handle@email.cz  nebo 558 694 017. Podrobné informace v angličtině naleznete na www.handle.org

Zdroj: Dobromysl