Inkluze

Inkluze znamená změnu!

Tyto stránky vznikly s cílem podpořit v českých školách proces, který je označován slovem inkluze. Byly vytvořeny proto, aby poskytovaly informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením.

Měly by podpořit i rodiče, kteří se rozhodují, jakou vzdělávací cestu zvolí pro své dítě s postižením.

A měly by, především zveřejněním dobrých příkladů z praxe, ovlivnit i ty, kteří se starají o „zavádění inkluze do českých škol „zeshora“.

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelací, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.

Inkluzívní, možná v češtině libozvučněji společné vzdělávání, má své principy, které ho odlišují od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastěných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.

Společné vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít anebo mají prospěch se vzděláváním ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní, spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka.

Autor: Pavla Baxová
zdroj: Inkluze.cz