Ostatní knihy

Nápadník 2012

Vydání publikace Nápadník 2012 je plánováno na přelom roku 2011/2012. Nápadník – sborník rad pro život s postižením bude obsahovat kompletně aktualizované údaje včetně změn v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012.

Sociální reforma změní od 1.1.2012 zcela systém příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany. Do publikace zařazujeme také nejčastější dotazy ke každé kapitole.
Vzhledem k vysoké časové i finanční náročnosti na přípravu publikace Nápadník musela Liga vozíčkářů přistoupit již v případě publikace Nápadník 2010 k jejímu zpoplatnění. Sami považujeme publikaci za hodnotnou a dobře připravenou a věříme, že poplatek pro Vás nebude překážkou k jejímu využívání.
Nyní si můžete nového Nápadníka objednat za cenu 79,-Kč. V průběhu měsíce ledna 2012 Vám publikaci zašleme na uvedenou adresu.


Celý článek

Maminko, nezpívej

Jana Makovcová: Maminko, nezpívejJana Makovcová

Nakladatelství ALMI vydalo v roce 2009 knihu české autorky Jany Makovcové, matky dvou malých dětí. Jedno z nich je postiženo autismem, dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů.

Kniha „Maminko, nezpívej“ je současný a skutečný příběh. Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak vnímá svět kolem sebe její autistický syn. Čtivou formou seznamuje čtenáře s životem rodičů, vychovávajících „začarované“ děti.

Je to příběh o mateřské „dovolené“, lásce a naději. Kniha, napsaná s nadhledem a humorem, není určena jen rodičům a příbuzným postižených dětí, nepochybně osloví i ty, kteří mají děti zdravé.

Přestože tématem knížky není přímo Downův syndrom, určitě objevíte spoustu podobných zkušeností, pocitů, zážitků… Více o této milé a velmi zajímavé knížce se můžete dozvědět zde.

Lidský rozměr „21“

Ovečka, o.p.s.

Tato knížečka vznikla z upřímného přání být Vám na blízku a pohladit Vás i Vaše děťátko. Rodiny, které již ušly kus cesty žitím s dítětem s Downovým syndromem, Vám dají nahlédnout do svých životů, protože vědí, co nyní prožíváte.

Někteří měli to štěstí, že po narození jejich syna či dcery je v porodnici  povzbudil lékař a dozvěděli se, že jejich dítě má předpoklady žít důstojný život.

Jiní ale s pláčem, zoufalstvím, bezmocí a později  s nevýslovnou statečností vzdorovali nepříznivým prognózám vyřčených o jejich dítěti.

O některé děti s DS se maminky starají samy, jiné rodiny jsou úplné. Ale společné máme jedno: milujeme své děti s Downovým syndromem stejně jako jejich sourozence bez postižení. Tato knížka je ke stažení i v PDF formátu.

Jak se žije dětem s postižením

Chvátalová Helena

Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení

Děti s Downovým syndromem, děti se zrakovým postižením, děti se svalovou atrofií, děti s DMO a děti s těžkým postižením sluchu.

Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat.
Prvním problémem je vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte.

Druhým problémem jsou otázky týkající se vzdělávání dítěte: Jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak?

A konečně třetím, nikoli však nejmenším, problémem je zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Každý mladý člověk má přirozenou touhu se od rodičů odpoutat, v případě postižení či nemoci je tento proces nesmírně ztížen, ne-li přímo znemožněn. Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?