Práce studentů o DS

Zde bychom rádi zveřejnili, samozřejmě se souhlasem autorů, vybrané odborné práce především VŠ studentů (bakalářské práce, diplomové práce apod.), týkající se Downova syndromu. Těchto prací existuje v poslední době již dostatečné množství. Naším záměrem je vybrat ty, které mají praktický přínos pro děti s Downovým syndromem a jejich rodiny, popřípadě takové, které významným způsobem zpracovávají některou společenskou stránku života osob s Downovým syndromem.

Vyberte si práci, která Vás zajíma: