Raná péče

Převzato ze stránek Poradny rané péče Dorea (www.dorea.cz)

Obecně o rané péči

Co je raná péče?

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením, či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zaměřuje se jak na podporu rodiny jako celku, tak na podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám.

Jedná se o terénní sociální službu, která je případně doplněna ambulantní formou služby, a je poskytovaná bezplatně. Tato služba je zařazena mezi služby sociální prevence a je ukotvena v zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb., § 54.

Jaké činnosti služba rané péče nabízí?

Dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 19, nabízí raná péče tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Proč je raná péče důležitá?

V období do tří let věku umožňují kompenzační možnosti mozku rozvinout náhradní mechanismy i v těch oblastech, jejichž vývoj je opožděn nebo vážně narušen. Systematickou péčí v tomto citlivém období je možno snížit negativní dopad postižení na další vývoj dítěte.

Proč je důležitá práce s dítětem v jeho domácím prostředí?

Domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším pro jeho vývoj. V tomto přirozeném prostředí se dítě cítí jistější, projevuje se spontánněji a snáze přijme nového člověka. Rodičům také odpadá stres, který jinak zažívají při cestování s dítětem k lékařům a za jinými službami.

V čem hlavně pomáhá tato služba?

Raná péče usiluje o provázení rodiny na začátku její složité cesty, pomáhá jí nacházet zdroje pomoci a způsoby zvládání. Pomáhá rodině realisticky přijmout situaci, poznat všechna omezení, která postižení dítěte představuje, ale poznat i své možnosti a rozvíjet je.

Bližší informace o možnostech, které poskytuje poradna rané péče, se dozvíte na stránkách www.dorea.cz