Jsme, jací jsme

Pro základní školy vznikla sada s názvem Jsme, jací jsme, která obsahuje DVD se čtyřmi filmy z MFF Jeden svět 2007. Děti mohou díky těmto filmům poznat každodenní život svých vrstevníků v Evropě. Jednotlivé snímky se věnují tématům, jako je rodina, odlišnost, život s handicapem či život azylantů a přijímání etnických menšin. Součástí sady je také soubor pracovních listů obsahující pět aktivit k určených pro práci s daným tématem a další metodické materiály pro využití filmů ve výuce.

Sada byla připravovena s podporou Úřadu vlády ČR – Odboru pro informování o evropských záležitostech.

Z kola ven – Jan a Josefína

Charlotte Hoogakker / Nizozemí / 2006 / 16 min.

Doporučený věk: 10+

Na příkladu nadprůměrně inteligentního Jana, jeho sestry Josefíny, trpící Downovým syndromem, a jejich spolužáků tvůrci filmu předvádějí, jak důležité je respektovat odlišnost druhých a neposuzovat je na základě prvního dojmu.

zdroj: http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=194