Grafomotorika

Čím můžeme psát a kreslit?

Při kreslení, procvičování grafomotoriky a stejně tak i při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodného psacího náčiní. Psací náčiní volíme takové, u kterého dítě musí vynaložit přiměřený tlak, ani moc silný ani téměř neznatelný. Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře. Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou zanechává znatelnou jednolitou stopu.

Tužky– vybíráme široké a s měkkou tuhou. Tvrdé tuhy nejsou vhodné, nutí pak dítě na tužku velmi tlačit a dítě si tak může snadno fixovat silný tlak na tužku z důvodu viditelnosti psané stopy. Proto vybíráme tužky s tuhou měkčí tak, aby psaná stopa byla za přiměřeného tlaku zřetelná.

Vhodné jsou tužky trojhranné. V současné době se setkáváme i s ergonomickýni tužkami, které odpovídají velikosti dětské ruky a podporují správný úchop. Také jsou dostupné tužky přímo pro praváky či leváky. Pak je třeba dodržovat, aby typ laterality byl shodný s typem tužky.

Tužka by měla mít nejen přiměřenou šířku tak, aby byla vhodná pro dětskou ruku, ale i vhodnou délku. Krátké tužky jsou velice nevhodné, stejně tak jako tužky hladké a kulaté. Po hladké kulaté tužce dítěti ruka klouže a dítě pak tužku drží příliš nízko nad psacím hrotem.

Pokud dítěti dělá problém správný úchop, můžeme použít nástavec na tužku, který správný úchop tužky podporuje. Nástavců je celá řada, některé jsou speciálně pro leváky či praváky, jiné jsou univerzální. Pokud by dítěti žádný z dostupných nástavců nevyhovoval, je možné nástavec vyrobit z moduritu. Takovýto vyrobený nástavec má tu výhodu, že odpovídá přímo konkrétní ruce, podle které byl zhotoven.

Pokud dítě začíná psát tužkou, je nutné věnovat pozornost také tomu, jak je tužka ořezána. Pro malé děti nejsou tužky ořezané do ostrých špiček vhodné. Při sebemenším tlaku se hrot láme. Tužka by měla být přiměřeně „opsaná“, tak aby zanechávala rovnoměrnou stopu.

Pastelky – pro výběr pastelek platí stejná pravidla jako pro výběr tužky. Pozornost věnujeme tomu, aby pastelka měla měkkou a kvalitní tuhu, byla přiměřené délky a zanechávala po sobě kvalitní stopu tak, aby dítě nemuselo vyvíjet nadměrný tlak.

Kreslící kuličkaje určena malým dětem a dětem, které ještě neumí správně držet tužku. Je to kulička, která svojí velikostí respektuje velikost dětské ruky . Z každé strany má voskový „hrot“ jiné barvy ( celkem 6 barev). Práce s kreslící kuličkou by měla předcházet nácviku špetkového úchopu.

Voskové Pastelky – pro děti, které vykazují obtíže v grafomotorické oblasti jsou běžné voskové pastelky nevhodné. Pokud dítě neumí vynaložit přiměřený tlak na voskovou pastelku, ta se ihned láme. Navíc tyto pastelky jsou velmi krátké a kulaté. Jejich tvar nepodporuje vhodné držení.

V současné době jsou na trhu voskovky i trojhranné i delší, nebo trojhranné ploché voskovky. Přesto však voskovky jako psací náčiní podporující rozvoj grafomotoriky jsou nevhodné. Hodí se spíše jako prostředek pro výtvarné techniky.

Fixy – zanechávají jednoduše znatelnou stopu s minimálním tlakem. Jako prostředek na nácvik grafomotorických prvků jsou klasické fixy nevhodné. Běžné fixy nepodporují vhodný úchop. V současné době jsou na trhu trojhranné fixy s odpruženým psacím hrotem, které lze na rozdíl od klasických fix doporučit.

Barvy (vodové, prstové) jsou vhodné především pro vykrývání plochy.

Prstové barvy jsou vhodným doplňkem při prstových cvičeních, kdy dítě dobře vidí stopu svých prstů.

Vodové barvy sice také mohou zanechávat viditelnou psanou stopu, ale při nerozvinutých grafomotorických schopnostech, kdy dítě nemá zvládnutý správný úchop psacího náčiní a nedokáže správně vyvinout přiměřený tlak na štětec, může docházet k tomu, že stopa, která, je buď to neviditelná ( v případě malého tlaku), nebo v případě vedou štětec velkým tlakem, štětiny se ohnou a dítě pak na papír tlačí nikoli štětinami, ale kovovým koncem, ve kterém jsou štětiny zachyceny.

Křídy jsou u dětí velice oblíbené. Snadno zanechávají viditelnou stopu, ale jejich čtverhranný tvar znesnadňuje špetkové držení. Čtverhranné křídy dítě vybízejí k držení pomocí celé dlaně nebo všemi prsty. Navíc se snadno lámou.

Plnicí pera určena pro školáky mívají různě kvalitní hroty, buď plechové (nejlevnější a nejméně kvalitní modely, lisované z jednoho kusu plechu) . Na hrotu pera je navařena kulička ocelová, s příměsí iridia či iridiová.

Pera mohou mít různě dlouhé násadky. Pro děti jsou vhodná pera s delšími násadkami. Násadky mohou být vytvarované tak, aby podporovaly správný úchop, dražší plnicí pera mohou mít i tvarovaný hrot vyhovoval pravorukému nebo levorukému způsobu psaní.

Nástavce na tužku – nástavce na tužku se používají u dětí, které mají problém se správným držením tužky. Nástavce jsou většinou z plastů a jsou tvarované pro dětskou ruku. V obchodní síti je jich celá řada. Nástavec fixuje správné postavení prstů při psaní. Pokud by dítěti nevyhovoval kupovaný nástavec, je možné tuto pomůcku vyrobit z Moduritu přesně na míru podle ruky dítěte. Je nutné dát pozor, aby při vytváření otisku do Moduritu bylo postavení prstů ve správné poloze.

zdroj:http://www.grafomotorika.estranky.cz/clanky/cim-muzeme-psat-a-kreslit_.html