Brousek pro tvůj jazýček, František Kábele

Nakladatelství ALBATROS

A ÚVOD
A je auto, B je buben,
C je cihla, D je děda,
čtěte, děti, čtěte dále,
je tam celá abeceda.

ČÍHANÁ
Často čichá do pekáče,
často chodí na koláče
myška maličká.
Číhá na ni naše kočka,
až se jednou myšky dočká,
bude honička.
Číhá kočka na myšku,
kotě čeká v pelíšku.
Kočka skočí, čapne myšku,
už ji nese do pelíšku.

DĚTI A VČELY
Děti, děti, včelky letí!
Zaletěly na květiny,
teď si nesou sladkou šťávu
do včelína do dědiny.
Dělají z ní doma med
včelím dětem na oběd.

HOP KONÍČKU
Hop koníčku, hejsa hejsa,
pojedeme do Brandejsa.
Hop koníčku, ouha ouha,
nebude to cesta dlouhá.
Hop koníčku, houpy hou,
je to kousek za Prahou.

CHECHTAVÁ
Chacha chacha chichu chichu,
copak je ti, Honzo, k smíchu?
Jakpak bych se nechechtal,
když mě táta polechtal.
Polechtal mě na zádech,
smíchem sotva chytám dech.

JABLÍČKA
Jenda sedí pod jabloní,
jablíčka až k němu voní.
Jedno spadlo, hned je zvedl.
To je pěkné, jemine!
Ještě jedno nedojedl
a už má chuť na jiné.

SOVA V LESE
Sova sedí sama v lese,
ve dne spí a nepohne se.
V noci houká: „Vstávej, sýčku!“
Potom spolu při měsíčku
slídí po lese.
Když se měsíc za les schová,
očima si svítí sova,
jídlo shánět začíná.
Pak se sýčkem místo spaní
zasedají ke snídani.
To je hostina!

TETINY POKLADY
Teto, teto, copak je to?
To jsou nitky, to jsou kvítky,
to jsou látky, na kabátky.

UKAŽ, CO TO MÁŠ
Ukaž, ukaž, Pepíku,
co to neseš v košíku!
Já jdu domů z nákupu,
dám ten nákup na kupu.
Takhle chodím do krámu
nakupovat pro mámu.