Česká říkadla hádanky písničky

Z lidové poezie vybrala a uspořádala Milada Motlová
Ilustrace Lenka Vybíralová
Nakladatelství EGMONT

V knize najdete- básně, texty písní a hádanky

Hop, táto, přes bláto!
Hop, táto,
přes bláto!
Mlč, kluku,
stříká to!

Pepíku, Pepíku
Pepíku, Pepíku,
copak dělá babka?
„Sedí doma na peci
a strouhá si jabka.“

Řežu proutky
Řežu proutky u potoka,
hastrmanka na mě kouká,
hastrman se rmoutí,
že mu řežu proutí.

Běží myška
Běží myška po polici,
nese s sebou homolici.
Myško malá, maličká,
uteč, číhá kočička!