Prstoví maňásci

Hra s prstovými maňásky rozvíjí řečové schopnosti, paměť, fantazii a spolupráci. Děti si mohou opakovat známé pohádkové děje nebo si vymýšlet vlastí příběhy. Na postavičkách dítě může popisovat vzhled, části těla, oblečení, barvy, vlastnosti jednotlivých postav nebo prostřednictvím maňáska můžeme dítě motivovat k nějaké činnosti, klást otázky apod.