Dítě s Downovým syndromem ve škole

autor: Cora Halder

„Dítě s Downovým syndromem ve škole“ je příručkou, která je určena učitelům všech typů škol. Její vydání má za cíl přispět k tomu, aby také děti s DS mohly žít a vzdělávat se mezi svými vrstevníky.

Informace jsou sesbírány od učitelů, kteří mají několikaleté zkušenosti s integrací žáků s DS, a také od rodičů. Nápad vyvstal z potřeby přiblížit problematiku začínajícím učitelům a poskytnout pomocnou ruku aprobovaným učitelům druhého stupně, kteří budou ve vyšších ročnících konfrontováni s trochu „zvláštními“ žáky.