Diagnóza: Downov syndróm

autor: Mária Šustrová a kolektív

Diagnóza věčného dětství 

Společnost Downovho syndrómu na Slovensku vydala cennou a potřebnou knihu, která odborně-populárním způsobem přibližuje lidi s výrazem věčného dětství, navždy vepsaného do jejich tváří a duší. Tuto knihu napsal kolektiv lékařů pod vedením Doc. MUDr. Márie Šustrové, CSc. Jde o odborníky, kteří se dlouhodobě věnují lidem postiženým touto formou mentální retardace a většina z nich stála i u zrodu společnosti, která na Slovensku vznikla v roce 1993 jako nezávislé občanské sdružení. Cílem společnosti  je pomoci lidem s tímto syndromem při jejich začleňování do života, vzdělávání a zařazování do pracovního procesu. A v neposlední řadě – a tomuto cíli dobře slouží i tato kniha – je to prolomení všeobecné nevědomosti, která vládne okolo lidí s Downovým syndromem (DS).

Kromě přiblížení medicínských a genetických aspektů DS (autorky M. Šustrová a N. Mišovicová) jsou důležitou součástí knihy i rady rodičům těchto dětí. Kapitoly Jak přijmout dítě s postižením, Jací jsou lidé s Downovým syndromem, Akceptování dítěte s DS a i další velmi citlivě a přesně přibližují svět těchto dětí a zároveň jsou nevysloveným apelem na „nezainteresované“, na společnost zdravých, aby hledali vhodnou formu komunikace s těmito dětmi, a stejně tak s jejich rodiči. A protože, jak zdůrazňují autoři knihy, rodina je pro ně nejoptimálnějším prostředím, tak ve většině případů všechna tíha péče o ně leží na rodině. Závěrečná kapitola (M. Šustrová a Z. Ďuračková) hovoří o výzkumu a perspektivách lidí s DS včetně těch, které se uskutečnily v letech 1993 – 2003 na Slovensku.

(recenze Anton Baláž)