sKarta

Víte, co je to sKarta? Kdo ji obdrží, kde ji získáte, jaké má výhody nebo jaké jsou její funkce? Podívejte se zde.

Jaromír Drábek: Rozhovor k sKartě v relaci Studio stop (ČRo 6)
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek byl hostem v pořadu Studio stop na ČRo 6, kde hovořil o nově zavedeném systému výplaty nepojistných sociálních dávek prostřednictvím tzv. sKarty, kterou postupně obdrží všichni příjemci dávek státní sociální podpory (SSP), včetně podpory v nezaměstnanosti nebo dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Samotný proces vydávání sKaret zajišťuje Úřad práce ČR.

Český rozhlas 6, 4. 7. 2012
26. června začalo ministerstvo práce a sociálních věcí vydávat sociální karty

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Dobrý večer na okruhu Českého rozhlasu 6. Začíná pravidelné diskusní vydání Studia STOP. Při jeho poslechu vás dnes vítá Terezie Jirásková. 26. června začalo ministerstvo práce a sociálních věcí vydávat takzvané sociální karty, jejichž prostřednictvím by se měly vyplácet sociální dávky. Dostanou ji postupně všichni příjemci sociálních dávek, včetně podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou zůstanou důchody a nemocenské dávky. A zde je vyjádření pro úvod dnešního vydání Studia STOP z úst ministra práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromíra Drábka k sociálním kartám.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
V tuto chvíli je ještě předčasné hodnotit to vlastní zavádění S-karet. Nicméně to, že je potřeba změnit, elektronizovat systém vyplácení nepojistných sociálních dávek, to si myslím, že je každému jasné, protože technologický pokrok jde velmi rychle. A ten současný systém vyplácení prostřednictvím poštovních poukázek, ten je skutečně neefektivní, ale hlavně drahý pro nás všechny daňové poplatníky. Takže skutečně od včerejška vydáváme občanům zkušební množství těch S-karet, na kterých je potřeba ověřit všechny ty funkce, že všechno řádně funguje. To vyhodnocení chceme udělat přibližně v polovině července. Zatím tedy vydáváme tento týden několik set karet tak, abychom mohli ověřit všechny funkce a po tom ověření na konci června se začne už vydávat hromadně. Všem těm, kteří berou takzvané nepojistné sociální dávky. Ale to vydávání bude průběžné, to znamená bude to rozloženo na celý, na celé druhé pololetí. Zatím máme v plánu vydávání karet ukončit do konce roku.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Zaznamenali jste nějaké stížnosti? Myslí konkrétních lidí, nemyslím třeba Národní rady osob se zdravotními postižením, k tomu bych se dostala posléze. Ale konkrétní stížnosti.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, jak jsem řekl, vydávání karet bylo zahájeno v pondělí, to znamená, že zatím ještě určitě žádné konkrétní stížnosti nemohou být, protože není příliš na co si stěžovat. Nicméně, tak jak jsem řekl, jde o to v pilotním provozu v prvních dvou týdnech ověřit, že všechny funkcionality, všechny ty funkce karty že bez problémů běží. Pokud by se zjistila nějaká závada, tak tu závadu odstranit tak, aby těm „běžným klientům“, kterým se karta dostane během druhého pololetí, tak aby nic nebránilo v jejím standardním užívání.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Jaké problémy s užíváním karet předpokládáte? Závady.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, tak nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakým závadám. Bude to velmi výrazné zvýšení komfortu pro klienty sociálního systému a já jenom zdůrazňuji, že se nejedná jenom o dávky hmotné nouze, to znamená ty, které jsou směřovány k sociálně potřebným domácnostem, ale jedná se také o výplatu například rodičovského příspěvku, přídavků na děti, to jsou všechno dávky, které doposud byly vypláceny buď převodem na běžný účet, anebo výplatou prostřednictvím poštovní poukázky. Vydáním S-karty se ta škála rozšiřuje a ten přístup k finančním prostředkům bude mnohem jednodušší. Ať už prostřednictvím bankomatů, prostřednictvím možnosti platit v obchodech, tak jako jsme zvyklí platit běžnou platební kartou. Ale i třeba výběru hotovosti u obchodníků. Samozřejmě také je možnost převést ty prostředky na jiný běžný účet toho klienta. To znamená to portfolio možností se rozšiřuje. Ten přístup bude mnohem jednodušší, mnohem rychlejší a já si myslím, že až na konci roku budeme všichni společně hodnotit tu změnu, tak že bude převážně vnímána pozitivně.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
To znamená zaniknou složenky zcela? A pokud lidé budou chtít, aby jim ty peníze chodily prostřednictvím složenek, tak za jakých podmínek tak budou moci své peníze dostávat, díky složence?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Poštovní poukázky nezaniknou zcela. My ještě v druhém pololetí letošního roku tomu, kdo bude chtít vyplácet prostřednictvím poštovní poukázky, tak to umožníme bezplatně. Nicméně od příštího roku bychom chtěli najet na podobný systém jaký je dnes u výplaty starobních důchodů, protože u nově přiznávaných starobních důchodů ten, kdo si nechá vyplácet důchod prostřednictvím poštovní poukázky, tak ty náklady na zaslání poštovní poukázkou si hradí sám. To znamená kromě odůvodněných případů například z důvodu zdravotního stavu, kdy v některých případech je skutečně nutné doručit tu sociální dávku prostřednictvím poštovní poukázky, tak v těch takzvaně neodůvodněných případech počítáme, že od příštího roku by si měl klient tu výplatu prostřednictvím poštovní poukázky platit sám. Není totiž důvod, aby tu čtvrt miliardu korun ročně, kterou nás stojí zasílání prostřednictvím poštovních poukázek v současné době, tak aby ji platili daňoví poplatníci, to je skutečně nějaký nadstandard, který pokud to není odůvodněno například zdravotním stavem, a který si ten klient může zaplatit sám.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Proč smlouvy o S-kartě byly uzavřeny právě s Českou spořitelnou?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Česká spořitelna vyhrála výběrové řízení, které proběhlo v loňském roce. To výběrové řízení probíhalo od poloviny loňského roku, přihlásili se do ní 3 účastníci. Největší české banky. A Česká spořitelna v tomto tendru zvítězila.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
A z jakého důvodu byli nejlepší?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, těch kritérií byla řada. Všechny banky, které se účastnily toho tendru, tak musely splnit ty základní předpoklady, to znamená musely se zavázat k tomu, že ty základní služby budou poskytovány zdarma. To znamená vedení účtu, výběr z bankomatu té konkrétní dávky, která je zaslána, platba u obchodníka, převedení na svůj vlastní běžný účet, pokud někdo chce převádět na svůj účet. To byly ty nejzákladnější věci, které musely všechny nabídky obsahovat. Vyhodnocením těch 3 nabídek ta výběrová komise konstatovala, že Česká spořitelna nabídla nejlepší službu.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Národní rada osob se zdravotním postižením, jak jsem již zmiňovala, se kvůli novým sociálním kartám prostřednictvím kterých se dávky sociální mají vyplácet, obracela na soud. Žádali, aby vydávání S-karet bylo zakázáno do doby než by se projednala senátní novela o jejich používání. Jak mezi vámi probíhala jednání a proč jsou podle vás vlastně postižení nespokojení s touto inovací?

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, to si myslím, že je potřeba se ptát především zdravotně postižených.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, já se jich ptát budu, samozřejmě.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Já si myslím, že to je spíše záležitost organizace jménem Národní rada osob se zdravotním postižením než jednotlivých postižených. Protože myslím si, že tam dochází skutečně ke zkreslení informací, například v tom smyslu, že snad by měla Česká spořitelna dostávat informace o zdravotním stavu jednotlivých klientů. To je samozřejmě naprostý nesmysl. A jsou tam další, řekl bych, šumy v toku informací. Bohužel i ta jednání, která proběhla Národní radou osob se zdravotním postižením nevedla k výsledku.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
Bavme se stále o postoji Národní rady osob se zdravotním postižením. Vy říkáte, že dochází k určité dezinterpretaci toho, jaký vliv vlastně bude mít konkrétně Česká spořitelna třeba na soukromí lidí, které zaštiťuje právě Národní rada osob se zdravotním postižením. To znamená, že budou moci monitorovat jejich zdravotní stav a tak dále. Tak jestli byste mohl rozvést ty informační šumy a uvést je na pravou míru.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Tak, každý se může seznámit s tím, jak zní zákon. Také na webových stránkách ministerstva jsou velmi přesné údaje o tom, jakým způsobem bude, budou ty dávky vypláceny prostřednictvím S-karty. Nakonec i na webovských stránkách skonto.cz, které se vztahují přímo k S-kartě, tak je možné dohledat informace. Je naprosto jasné, že takové fámy jako například, že bude Česká spořitelna mít možnost se seznámit se zdravotním stavem klientů, kteří budou vlastnit S-kartu, to jsou samozřejmě naprosté nesmysly.

Terezie JIRÁSKOVÁ, moderátorka:
A ještě další věc. S-karty měly být zaváděny také z toho důvodu, aby si lidé za poukázky nebo za peníze ze sociálních dávek nemohli kupovat alkohol, pokud budu konkrétní, anebo hrát v hernách. Tak jakým způsobem vlastně poslouží S-karty k tomu, aby chování těchto některých, je to, jsou to samozřejmě jedinci, lidí, aby tomuto chování bylo zamezeno.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/:
To jsou principy, které budeme zavádět postupně. V současné době S-karta umožňuje vyloučení obchodníků, kteří neposkytují služby nebo zboží, které je v té základní nabídce. Není například možné S-kartou platit v hernách nebo v restauracích, ale pouze u těch klientů, kteří mají takzvanou vázanou dávku hmotné nouze. To znamená tam, kde dříve docházelo k výplatě prostřednictvím poukázek, tak aby bylo jasné, na jaký účel byla ta dávka poskytnuta. Postupně chceme ten systém dopracovávat ve spolupráci s ministerstvem financí, tak, abychom došli do konečného stádia, kdy bude možné skutečně vyloučit nejenom obchodníky, kteří neposkytují ty služby a zboží, které souvisí s výplatou dávky. Ale abychom mohli jít do jednotlivých komodit, nicméně tato aplikace es připravuje.

Zdroj: ČRo 6

Zdroj: http://www.mpsv.cz