Otevření nového denního centra v Praze (DownSyndrom CZ)

SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM, O.S. připravuje od září 2012 otevření denního centra pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, které ukončily vzdělávání a nenašly další uplatnění. Centrum bude zaměřené na získávání pracovních návyků a na upevnění školních znalostí a sociálních dovedností. Detaily naleznete tady.