Klíč

Klíč je magazín nejen pro zdravotně postižené který probíhal v České televizi, jehož archív je ke zhlédnutí na těchto stránkách.  Jaké cesty vedou k úspěšnému zvládnutí tohoto úkolu, který pojmenovává i naší republikou přijatá Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením? Mění tento přístup roli speciálních pedagogů? Komu a jaké hodnoty tento přístup může přinést? Co potřebují děti, co učitelé, co rodiče, aby společné vzdělávání mělo smysl, bylo úspěšné a přinášelo uspokojení a cenné hodnoty pro všechny? Otázky, obavy, ale především rady, zkušenosti a kontakty nabídnou učitelé, rodiče, speciální pedagogové, další odborníci, ale i děti ve školách, kde se díky podpoře, porozumění a odvaze poznávat nové cesty společné vzdělávání již daří.