Dvoudenní kurz vedený britskými lektory

rádi bychom Vás upozornili a pozvali na zahraniční dvoudenní kurz vedený britskými lektory z organizace Inclusive Solutions, který se uskuteční v květnu tohoto roku.

Téma je zaměřené na Nové přístupy v práci s dětmi s potížemi v chování a také na začleňování dětí s autismem do běžné školy.

Britští lektoři Colin Newton a Derek Wilson jsou zkušení školní psychologové, kteří již přes 50 let pracují s dětmi (nejvíce s poruchou v chování a s dětmi s poruchou autistického spektra) a učiteli ve školách. Načerpejte novou sílu a nechte se inspirovat pro svou práci. Detailní informace o kurzu naleznete zde.