Úsměvy

Úsměvy – občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám vzniklo v létě 2006 a navazuje na činnost Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Modrá sedmikráska, který pracoval při MV SPMP Brno a Speciálně pedagogickém centru Brno, Ibsenova 1 od roku 1994.

Aktivity o. s. Úsměvy probíhají v prostorách Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno a v dalších pronajatých prostorách podle charakteru a zaměření akce. Vlastní prostory zatím sdružení nemá.

Cílem o.s. Úsměvy je:

  • pomoc rodičům překonat těžkou situaci, kterou je narození dítěte s Downovým syndromem ( DS) – informační materiály, knihy týkající se problematiky DS,zkušenosti ostatních rodičů, pomůcky na rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • předávání kontaktů na logopedy, speciální pedagogy, fyzioterapeuty, psychology a odborné lékaře; zprostředkování nových metod, které přispívají k pozitivnímu vývoji dítěte (zkušenosti ze zahraničí)
  • pořádání přednášek odborníků (lékařů, psychologů, sociálně právních pracovníků, logopedů..)
  • podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti
  • pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a účelné využívání volného času lidí s DS
  • seznamování veřejnosti s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS