HLEDÁNÍ

autor: Jiří Šedý

ukázka z knihy: „Jsem člověk tím, že chci pomáhat slabým a nemocným. Jsem něžný a citlivý. Umím naslouchat druhým, cítit s nimi a rozumět jim. Umím přijímat lásku a rozdávat ji. Umím pohladit po duši i po ruce. Jsem opravdový, vím co chci a potřebuji. Vážím si sám sebe a ostatních.

Jsem člověk tím, že si vážím člověka.“

zdroj: http://www.jirisedy.wz.cz/hledani.html