Aktivity

Grafomotorika

Čím můžeme psát a kreslit?

Při kreslení, procvičování grafomotoriky a stejně tak i při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodného psacího náčiní. Psací náčiní volíme takové, u kterého dítě musí vynaložit přiměřený tlak, ani moc silný ani téměř neznatelný. Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře. Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou zanechává znatelnou jednolitou stopu.
Celý článek

Krátké povídání o hrubé a jemné motorice, konkrétní tipy pro rozvoj

Jemná a hrubá motorika dětí

Je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla, což je hrubá motorika a hybnost ručiček, tedy jemná motorika i obratnost mluvidel je nazývána motorikou mluvních orgánů. Říkadla podporují mluvené slovo, procvičujte denně a chvalte, chvalte a chvalte.

Motorické schopnosti dítěte
Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí nebo opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči.

Je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla, což je hrubá motorika a hybnost ruky tedy jemná jemnou motorika i obratnost mluvidel nazývaná motoriku mluvních orgánů. Hrubá motorika zahrnuje pohyblivost celého těla. Zdokonalování hrubé motoriky provádíme při chůzi, běhu, poskocích, při hrách s míčem. Cvičení jemné motoriky ruky a prstů připravuje dítě na psaní.

Pokud má dítě obratnou ruku a prsty, mívá i obratná mluvidla. Je-li však obratnost ruky a prstů snížena, mohou se projevit potíže ve vývoji řeči. U dětí je tedy také velmi důležité cvičit obratnost mluvních orgánů.
Celý článek