Hry a cvičení pro rozvoj řeči dítěte

Vyberte kapitolu:

Dechová cvičení

Dechová cvičení

Správné dýchání je pro děti s Downovým syndromem stejně jako pro všechny ostatní děti naprostým základem pro vývoj řeči. Dostatečný a správně usměrněný výdechový proud je nezbytným předpokladem pro tvoření hlásek. Nesprávné dýchání může negativně ovlivnit nejen mluvní projev či zpěv, ale má vliv na vývoj hrudního koše, na držení těla, na zásobování orgánů kyslíkem. Dechová cvičení ovlivňují pozitivně samotné mluvení, mohou nám navíc pomoci dítě zklidnit.

Při provádění dechových cvičení se musíme řídit zásadami, které umožní provádět tato cvičení v co největší kvalitě. Dechová cvičení musí být pro děti co nejvíce přitažlivá a vždy musí mít vhodnou motivaci. Lze je provádět jen ve vyvětrané, čisté, bezprašné místnosti. Cvičení provádíme buď v klidových polohách (ve stoji, v sedě či v leže), nebo ve spojení s pohybem.

Základem dechových cvičení je naučit děti správný nádech a výdech. Zaměřujeme se zejména na správný prodloužený nádech nosem a co nejpomalejší výdech ústy. Učíme děti hospodařit s dechem, procvičujeme dechovou výdrž a usměrňujeme výdechový proud.

Cvičení nádechu

Cíl:Dítě se naučí správný prodloužený výdech nosem.

Pomůcky: Květiny, bylinky, ovoce, čerstvě pořezané dříví, jehličí, koření, parfém, aromatická svíčka.

Postup: Přivoňte dlouze nosem ke květině nebo jiné aromatické pomůcce a zvolna nosem vydechněte. Ústa nechte po celou dobu zavřená, nezvedejte ramena. Podejte květinu dítěti a nechte ho činnost zopakovat. Několikrát cvičení opakujte.

Doporučení: Cvičení nádechu dělejte vždy jen malou chvilku několikrát denně. Využívejte přírodniny na vycházce v přírodě nebo ovoce a jiné potraviny při nakupování v obchodě.

Obměna: Zpočátku používejte pomůcky s co nejvýraznější vůní. Postupně můžete intenzitu zeslabit a nakonec přejít jen k symbolickým předmětům bez vůně. Dítě již bude chápat, co se procvičuje, a bude se nadechovat nosem aniž by něco cítilo.

Cvičení výdechu

Cíl:Dítě se naučí pomalý výdech ústy, prodlouží výdechovou fázi.

Postup: Co nejpomaleji vydechujte a zároveň vydávejte nějaký zvuk. Vyzvěte dítě, aby se k vám připojilo. Využijte různé zvuky:

vlak houká – úúúúúú voláme – halóóóóóó
sova houká – húúúúúú fandíme – jóóóóóó
kráva bučí – búúúúúú myška píská – íííííí
koza mečí – méééééé vítr fouká – fíííííí
ovce bečí – béééééé husa syčí – ssssss
divíme se – jéééééé včela bzučí – bzzzzz
u doktora uděláme – áááááá čmelák bzučí – bžžžžžž
zpíváme – láááááá vlak jede – šššššš

Doporučení: Pro cvičení výdechu využívejte každodenních situací, do kterých příslušný zvuk zapadá. Trénujte před návštěvou doktora (áááááá), napodobte kolem jedoucí vlak (úúúúúú, šššššš), zahrajte si na zvířátko, které jste viděli na vycházce nebo na obrázku.

Obměna: Kromě zvuků je možné využít i opakování slov nebo také jednoduchá dvojverší: haló, haló, co se stalo, – hele, hele, malé tele, – hola, hola, dokola.

Pro děti s Downovým syndromem jsou však tato cvičení kvůli špatné výslovnosti celkem obtížná.

Cvičení s flétnou

(Hrajeme na zobcovou flétnu)

Cíl:Dítě se naučí dlouhý výdech ústy.

Pomůcky: Hlavice flétny.

Postup: Vy i dítě si každý vezměte hlavici flétny. Opřete lehce zobec hlavice o dolní ret. Nadechněte se ústy, krátce zadržte dech a dlouze vydechujte do hlavice flétny – siréna. Rty při výdechu lehce našpulte.

Doporučení: Hra na flétnu je pro děti s Downovým syndromem velmi vhodná. Tato základní cvičení se mohou stát prvním krůčkem k budoucí pravidelné hře na flétnu.

Obměna: Využijte další cvičení, která využívají jen hlavici flétny a jsou tudíž velmi jednoduchá:

Ptáček vylétá z hnízda – vložte ukazovák do čepového otvoru a při výdechu pomalu vytahujte ven. Tón mění svoji výšku.

Sanitka – při výdechu pomalu dlaní přikrývejte a odkrývejte čepový otvor.

Indiáni – při výdechu rychle přerušovaně dlaní přikrývejte a odkrývejte čepový otvor.

Kukačka – střídejte výdech s prázdnou hlavicí a s ukazovákem v čepovém otvoru.

Cvičení na usměrňování výdechového proudu

Cíl:Dítě se naučí usměrňovat výdechový proud.

Pomůcky: Vata, peříčko, papír, papírový míček, pingpongový míček, větrník, bublifuk, odkvetlá pampeliška, lístek, píšťalka, harmonika, frkačka, brčko a sklenice s vodou.

Postup: Nadechněte se nosem společně s dítětem. Při výdechu zaměřte výdechový proud na vybranou pomůcku a pozorujte změnu (vata odletí, míček se kutálí, větrník se točí, bublifuk udělá bubliny, atd.). Cvičení několikrát opakujte.

Doporučení: Cvičení výdechu provádějte vždy jen malou chvilku několikrát denně. Děti mají cvičení rády, dokáží je rozveselit a odreagovat. Lze je využít jako odměnu za splnění nějakého náročnějšího úkolu.

Rybník a rybičky

Cíl:Dítě se naučí zadržet dech.

Pomůcky: Papírový rybník, brčko, obrázky rybiček.

Postup: Dítě motivujte příběhem o rybičkách, které se při velkém suchu dostaly mimo rybník. Dítě je musí zachránit, aby na suchu neumřely. Pomocí svého dechu dítě přisaje rybičku na spodní stranu brčka. Zadrží dech, aby rybička na brčku držela a přesune ji do rybníku. Poté vydechne a nechá rybičku v rybníku. Vše opakuje dokud všechny rybičky nepřemístí do vody.

Doporučení: Pro zvýšení náročnosti vystřihněte různě velké rybičky. Při tomto cvičení lze vybarvit rybičky různými pastelkami a procvičovat zároveň barvy.

Obměna: Vyrobte různá zvířátka a přenášejte je na farmu nebo do zoologické zahrady. Další možností je vyrobit včelky nebo motýly a přenášet je na kytičky.

Balónky na brčku

Cíl:Dítě se naučí plynulý výdech ústy.

Pomůcky: Brčka, mikrotenové sáčky různých barev, izolepa.

Postup: Společně s dítětem si nejprve vyrobte balónky na brčkách. Mikrotenový sáček přilepte na konec brčka izolepou tak, aby nevznikla žádná mezera. Foukejte do druhého konce brčka a sáček nafoukněte jako balónek.

Doporučení: Pro zvýšení náročnosti použijte větší sáčky. Využijte různé barvy mikrotenových sáčků a zároveň procvičujte barvy.

Rozfoukané barvičky

Cíl:Dítě se naučí plynulý výdech ústy.

Pomůcky: Brčka, papír, vodové barvy nebo tuš, štětec, kelímek s vodou.

Postup: Namočte štětec do vody a poté na něj naneste dostatečné množství barvy. Udělejte na papíře kaňku a brčkem ji rozfoukejte do větších rozměrů. Vše opakujte.

Doporučení: Mějte dítě neustále pod dozorem. Zvolte raději zdravotně nezávadné barvy, protože děti s Downovým syndromem velmi rády barvy ochutnávají. Při rozfoukávání může barva stříkat, proto je potřeba přizpůsobit činnosti okolní prostředí.

Obměna: Využijte různé barvy kaněk a procvičujte barvy. Rozfoukáváním můžete vytvořit i strom s květinami.

Nezbedný míček

Cíl:Dítě se naučí usměrňovat výdechový proud.

Pomůcky: Vatový nebo pingpongový míček, stůl, židle.

Postup: Sedněte si s dítětem naproti sobě ke stolu. Posílejte si míček foukáním. Snažte se mířit, aby vám míček nespadl ze stolu.

Doporučení: Přizvěte ke hře další děti, ať je hra ještě veselejší.

Obměna: Vezměte si každý brčko. Místo přímo do míčku foukejte do malé papírové či vatové kuličky.

Závody plachetnic

Cíl:Dítě se naučí usměrňovat výdechový proud.

Pomůcky: Proužky tvrdého papíru 10×5 cm na výrobu lodiček, stůl.

Postup: Nejprve si vyrobte lodičky. Zhruba jednu třetinu proužku tvrdého papíru ohněte vzhůru, tím vytvoříte plachtu. Opačný konec sestřihněte do špičky. Postavte si každý lodičku na start na okraj stolu. Odstartujte hru a snažte se foukáním dopravit lodičku na druhou stranu stolu. Kdo první dopluje až na druhou stranu, vyhrává.

Doporučení: Pro zvýšení náročnosti vyrobte lodičky různých velikostí.

Obměna: Místo lodiček můžete využít peříčka.

Foukací fotbal

Cíl:Dítě se naučí usměrňovat výdechový proud.

Pomůcky: Stolní fotbal s  fotbalisty na pružině, kulička (plastová, papírová, látková

kovová, atd.).

Postup: Předveďte dítěti jak musí foukáním do kuličky kličkovat mezi fotbalisty a dostat ji až do branky. Poté nechte dítě hrát. Nakonec soupeřte mezi sebou navzájem.

Doporučení: Před samotným cvičením s dítětem protrénujte foukání do kuličky a trefování do branky vyrobené z papírové krabice. Různé kuličky zvyšují obtížnost hry.

Obměna: Místo koupeného fotbalu lze vytvořit vlastní hřiště s fotbalisty z víka od větší krabice.

Krmení zvířátka

Cíl:Dítě se naučí usměrňovat výdechový proud.

Pomůcky: Papírový stojánek ve tvaru nějakého zvířete s kulatým otvorem v oblasti úst, dráha z kartonu, pingpongový míček.

Postup: Postavte stojánek ve tvaru zvířátka někam na stůl. Opřete proužek kartonu s ohnutými okraji o otvor ve stojánku. Motivujte dítě, aby hladové zvířátko nakrmilo. Musí fouknout do balónku tak, aby balónek vjel po dráze z kartonu do otvoru v ústech.

Doporučení: Pro zvýšení obtížnosti udělejte dráhu kratší a prudší nebo zatočenou.

Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel

Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel

Správná artikulace hlásek je podmíněna rozvojem motoriky mluvidel. Pro děti s Downovým syndromem je typická hypotonie v oblasti úst i v dalších částech obličeje. Je nezbytné pravidelně provádět cvičení na rozvoj motoriky mluvidel, aby dítě posílilo příslušné motorické svaly a dokázalo je správně koordinovat. Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel by měla předcházet každému vyvozování hlásek.

Na správné artikulaci hlásek se podílejí pohyby jazyka a měkkého patra, změny velikosti čelistního úhlu a postavení rtů. Při rozvoji motoriky mluvidel se musíme postupně zaměřit na všechny tyto části. Jedině tak můžeme dosáhnout zlepšení artikulace.

Při cvičení motoriky mluvidel dbáme na motivaci a zábavnou formu.

Rty

Špulení rtů

Kapřík – Tvarujte rty do kroužku. Rty se lehce dotýkají a oddalují.

Pusinka – Pošlete si navzájem pusinku.

Pískání – Pískejte společně s dítětem.

Foukání – Foukejte si do dlaně nebo odfukujte lehký předmět.

Široký úsměv

Klaun – Široce se usmějte, tak ať jsou vidět zuby.

Had – Zasyčte jako had SSS a široce se u toho usmějte.

Rozkmitání rtů

Motorka – Lehce sevřené rty rozrážejte výdechovým proudem, rozkmitejte je a vyslovujte BRN, BRN, BRN…

Koník – Frkejte jako koník a pořádně rozkmitejte rty.

Vtahování rtů dovnitř

Jablíčko – Předveďte nejprve zralé jablíčko tak, že nafouknete tváře. Potom předveďte scvrklé jablíčko, kdy rty vtáhnete dovnitř.

Jazyk

Ovládání celého jazyka

Uličník – Vyplázněte jazyk ven z úst.

Houpačka – Široce otevřeme ústa, špičku vypláznutého jazyka houpeme nahoru a dolů.

KočičkaVyplazeným jazykem olizujte krouživým pohybem dolní i horní ret.

Ping-pong – Zavřete ústa a střídavě vytvářejte jazykem boule v pravé a levé tváři.

Čertík – Rychle vysunujte a zasunujte jazyk.

Věž – Opřete hrot jazyka za zadní řezáky a držte postavenou věž.

Kladívko – Ťukejte hrotem jazyka za horní řezáky.

Opička – Jazyk vysuňte před horní, dolní řezáky.

Ovládání stran jazyka

Korýtko – Ohněte vyplazený jazyk do tvaru korýtka.

Ovládání hrotu jazyka

Zubní kartáček – Otevřete ústa a vyčistěte si horní i dolní zuby jazykem.

Sekačka – Otevřete ústa a vyplazeným jazykem se rychle pohybujte napravo, nalevo.

JeštěrkaOtevřete ústa a vyplazeným jazykem se rychle pohybujte napravo, nalevo.

NatěračOlizujte tvrdé patro jazykem jako štětkou.

Podkova – Mlaskejte jazykem na tvrdém patře jako koníček podkovami.

Dolní čelist

Kravička – Nechte ústa zavřená a pohybujte krouživě čelistí jako kráva žvýkající trávu.

Zuby – Otevírejte, zavírejte ústa a cvakejte při tom zoubky.

Loutka – Zahrajte si na loutku, která má spodní čelist na provázku, pomalu čelist

posunujte dolů a nahoru.

Měkké patro

Kloktání – Nalijte si do úst trochu vody a kloktejte.

Bubliny – Vytvořte v hrníčku s vodou pomocí brčka bubliny.

Zívání – Zívejte jako když se vám chce spát.

Žába

Cíl:Dítě rozvíjí pohyblivost jazyka.

Pomůcky: Obrázek žáby s vyndavacím jazykem.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte obrázek žáby i s jejím jazykem. Vezměte si žábu do ruky a vsuňte jazyk zezadu do jejích úst. Pohybováním jazyka žáby naznačujte dítěti, kam má dát svůj jazyk. Například zasunujte do úst a ven, pohybujte jazykem nahoru a dolů, napravo a nalevo, olizujte žábě rty, apod.

Doporučení: Cvičení předvádějte také, aby dítě jednotlivé cviky správně pochopilo. Za odměnu můžete dítěti žábu půjčit.

Obrázky na špejli

Cíl:Dítě rozvíjí pohyblivost rtů, jazyka, dolní čelisti a měkkého patra.

Pomůcky: Obrázky připevněné na špejli.

Postup: Vystříhejte obrázky z pracovního listu a nalepte je na špejle. Vezměte do ruky obrázek na špejli a předveďte dítěti příslušné cvičení (houpačka, čertík, kravička, …). Poté podejte špejli s obrázkem dítěti a nechte ho, ať cvičení opakuje.

Doporučení: Cvičení provádějte raději před zrcadlem, aby mělo dítě dostatečnou zpětnou vazbu.

Obměna: Kartičky můžete jen rozložit otočené na stůl. Po jedné kartičky otáčejte a předvádějte správná cvičení.

Strašidelní duchové

Cíl:Dítě rozvíjí pohyblivost rtů, jazyka, dolní čelisti a měkkého patra.

Pomůcky: Obrázky duchů.

Postup: Vystřihněte obrázky duchů. Vy i dítě si každý vyberte jednoho ducha a začněte se navzájem strašit. Postrašíte se tak, že předvedete cvičení na rozvoj motoriky mluvidel, které je naznačené na obličeji vašeho ducha. Duchy si postupně vyměňujte, až vás postraší úplně všichni duchové.

Doporučení: Dítěti zpočátku nemusí být některá znázorněná cvičení z obličejů duchů dostatečně patrná. Můžete tedy začít tak, že si vezmete ducha jen vy a dítě postrašíte. Potom mu ducha předáte, aby vám mohlo postrašení oplatit.

Hra na zrcadlo

Cíl:Dítě posiluje mimické svalstvo a rozvíjí motoriku mluvidel.

Pomůcky: Zrcadlo.

Postup: Sedněte si s dítětem před zrcadlo. Dělejte nejrůznější grimasy a nechte dítě, aby vás napodobovalo. Využívejte i různá cvičení na rozvoj motoriky mluvidel.

Doporučení: Zkuste u cvičení nemluvit, nechte dítě ať využívá zrakové kontroly v zrcadle a případně se samo opraví. Jednotlivé cviky opakujte několikrát dokola.

Obměna: Můžete cvičení vyzkoušet i bez zrcadla, kdy zrcadlo bude představovat přímo dítě. Musí vás napodobovat co nejpřesněji jako skutečné zrcadlo. Role si pak můžete vyměnit. Dítě bude předvádět a vy vytvoříte odraz v zrcadle.

Opičák

Cíl:Dítě posiluje mimické svalstvo a rozvíjí motoriku mluvidel.

Pomůcky: Papírová maska opičky.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte masku opičky. Vysvětlete dítěti, že bude opička, která se pořád ,,opičí“. Vyzvěte dítě, aby si drželo masku před obličejem nebo mu masku kloboukovou gumou na obličej připevněte. Dítě po vás bude předvádět všechny grimasy a cvičení na rozvoj mluvidel, co předvedete.

Doporučení: Zkuste si také vyměnit role a nechte dítě, aby samo vymýšlelo různé grimasy.

Citoslovce

Citoslovce

Citoslovce jsou první slova, které dokáže dítě napodobit, a proto se stávají základním zvukovým materiálem, ze kterého při rozvoji řeči dětí s Downovým syndromem vycházíme. Citoslovce mají výraznou melodii i zřetelný artikulační obraz. Navíc umožňují spojení s reálným zvířetem, předmětem nebo činností.

Používání citoslovcí dává dítěti první možnost spontánního vyjádření. Dítě si také hravou formou upevňuje správnou artikulaci hlásek, což umožňuje pozdější osvojování složitějších slov.

Pro používání citoslovcí se nabízí velký prostor během celého dne. Při prohlížení obrázkových knížek můžeme s dítětem vydávat zvuky zvířátek a předmětů, které vidíme na obrázcích. Totéž můžeme činit při procházce. Ideálním místem je zoologická zahrada, statek či cirkus, kde si dítě zvuk nejlépe spojí s konkrétní představou zvířete. Také při hře s dopravními prostředky podporujeme u dítěte vydávání příslušných zvuků. Nejrůznější situace během dne pravidelně doplňujeme situačními zvuky: jíme – ham, lehneme si – hají, telefonujeme – haló, apod.

Rozdělení citoslovcí dle náročnosti artikulace jednotlivých hlásek:

A

u doktora uděláme – á

E

máme špinavé ruce – e

I

myš – í

O

divíme se – ó

telefonujeme – haló

U

vlak – ú (hú)

B

ovce –

kráva –

bubínek – bum bum

zvon – bim bam

něco spadne – bum bác

P

máváme pá pá

tleskáme – paci, paci

kuře – pi pi

budík – píp

M

koza –

kočka – mau (mňau)

pochutnáváme si – mňam

medvěd – mmm

N

nabízíme – na

odmítáme – ne

motorka enenen

F

foukáme – fff

vybafneme – baf

vítr –

pes – haf

V

letadlo – vvv

vrčíme –vrrr

T

troubíme –

hrozíme – ty ty ty

auto – t t t

D

traktor – d d d

Ť

datel – ťuky ťuk

hodinky – tik tak

chodíme – ťapy ťap

voláme na slepičku – puťa

kukačka – ku ku

kohoutek – kykyryký

slepička – ko ko dák

žába – kva

déšť – kapy kap

vykoukneme – kuk

G

kachna – ga

voda – glo glo

J

divíme se – jé, jů

bolest – jau

CH

smějeme se – cha cha, che che

vzdycháme – ách, óch

H

sova, vlak –

skáčeme – hopy hop

lehneme si – hají

jíme – ham

C

cvrček, papinův hrnec – c c c

zvoneček – cink

S 

had, husa, pneumatika, balónek – sss

Z 

včela, moucha – bzzz

ptáček zobe – zoby zob

basa – bzum

Č

vrabec – čim

kačena – káč

zavoláme na kočku – ččč (či či či)

posadíme se – hačí

Š

vlak, les – ššš

ztišíme se – pššš

plašíme ptáky – kššš (kšá)

Ž

čmelák – žžž, bžžž

voda žbluňká – žbluňk

pytel spadl – žuch

L

zpíváme – la la, le le, li li

čáp – klapy klap

R

motor – trrr

zima – brrr

odlétáme – frrr

vrčíme – vrrr

holub – vrkú

prase – chro

Ř

řežeme – řízy říz

Které zvíře se schovalo?

Cíl:Dítě se naučí spojovat zvíře se správným citoslovcem.

Pomůcky: Neprůhledná krabička, plastová zvířátka, obrázky zvířat.

Postup: Vyzvěte dítě, aby si zakrylo oči nebo se otočilo zády k vám. Pod krabičku schovejte jedno zvířátko. Poté začněte vydávat zvuk zvířátka. Dítě musí pojmenovat zvíře, které se podle něj pod krabičkou schovává, nebo ho ukázat na obrázku.

Doporučení: Neukazujte dítěti ostatní zvířátka, aby si náhodou nevšimlo, které mezi nimi chybí.

Vyber obrázek podle zvuku

Cíl:Dítě se naučípřiřazovat jednotlivé zvuky ke správným podnětům.

Pomůcky: Obrázky zvířat a věcí – rozstříhaný pracovní list na kartičky.

Postup: Vyberte několik kartiček a položte je na stůl obrázkem nahoru. Vydejte zvuk a nechte dítě, aby identifikovalo, kdo nebo co tento zvuk může vydávat. Dítě může vybraný obrázek vhodit do krabice nebo vám ho podat do ruky.

Doporučení: Začněte jen se třemi obrázky, které dítě bezpečně zná a jejichž zvuky umí napodobit. Postupně přidávejte další. Před samotným cvičením vždy s dítětem projděte kartičky, které budete používat, a společně si je pojmenujte a napodobte zvuky. Dbejte na to, aby dítě zvuky při hře neustále opakovalo a procvičovalo jejich výslovnost.

Obměna: Na kartičky můžete připevnit kancelářské svorky a nechat dítě obrázky lovit na prut jako rybičky. Místo obrázků můžete použít razítka a nechat dítě udělat otisk zvířátka nebo věci dle slyšeného zvuku.

Závody zvířátek

(Hry a cvičení pro děti se SP)

Cíl:Dítě se naučí označovat zvířátka příslušným citoslovcem.

Pomůcky: Figurky zvířátek, herní plán.

Postup: Postavte 2-3 figurky zvířátek na herní plán na políčko start. Ujistěte se, že dítě zná jednotlivé zvuky zvířátek. Nepravidelně vyslovujte zvuky zvířátek. Pokaždé, když dítě zvuk uslyší, musí posunout správným zvířátkem o jedno políčko dopředu. Takto postupujte, dokud jedno ze zvířátek neschováte v domečku.

Doporučení: Tato hra může být zpočátku pro dítě náročná. Nechte nejprve závodit jen dvě zvířátka a postupně počet zvířátek zvyšujte. Zkuste s dítětem vyměnit role a nechte dítě, aby samo určovalo, které zvířátko se posune. Hru můžete využít i pro počítání, kdy dítě navíc počítá kolikrát se zvuk ozval a o tolik políček postoupí správným zvířátkem dopředu.

Obměna: Jako obměnu můžete zvířátka krmit. Postavte figurky zvířátek do řady, postupně vydávejte zvuky a nechte dítě, aby vzalo příslušné zvířátko a dalo mu najíst z misky.

Písnička o zvířátkách

(Hudební výchova pro 2. roč. ZŠ – Krávy, krávy)

Cíl:Dítě se naučí zvuky zvířat.

Pomůcky: klavír nebo kytara, noty k písni

Postup: Zazpívejte si s dítětem písničku ,,Krávy, krávy“ doplněnou o další zvířátka a jejich zvuky. Píseň hrajte na nástroj nebo jen zpívejte.

Doporučení: Tuto písničku mají děti s Downovým syndromem hrozně rádi. Můžete ji využít jako odměnu, pro navození dobré nálady nebo ukrácení času na výletě.

KrávyKrávy, krávy,
jak si vlastně povídáte?
Krávy, krávy,
jakou máte řeč?
Bú, bú, bú,…
HadiHadi, hadi,
jak si vlastně povídáte?
Hadi, hadi,
jakou máte řeč?
Sss, sss, sss, …
KočkyKočky, kočky,
jak si vlastně povídáte?
Kočky, kočky,
jakou máte řeč?Mňau, mňau, mňau,…
KozyKozy, kozy,
jak si vlastně povídáte?
Kozy, kozy,
jakou máte řeč?Mé, mé, mé,…
PejsciPejsci, pejsci,
jak si vlastně povídáte?
Pejsci, pejsci,
jakou máte řeč?Haf, haf, haf,…
OvceOvce, ovce,
jak si vlastně povídáte
Ovce, ovce,
jakou máte řeč?Bé, bé, bé, …

Ptáčci – pi, žáby – kva, koně – ihá, slípky – ko, čápi – klap, apod.

Hlásky a písmena

Hlásky a písmena

Cvičení uvedená v této části se snaží přimět dítě s Downovým syndromem k co nejpřesnější opětovné výslovnosti hlásek, tak aby docházelo k fixaci těchto hlásek. Jedině když dítě dokáže hlásku správně izolovaně vyslovit, je možné je po čase začít používat i ve slabikách a následně ve slovech. Rozlišování hlásek je nezbytné pro samotné porozumění mluvené řeči.

Tato cvičení navazují na již osvojenou dovednost reagovat na hlas a na schopnost diferencovat jednotlivé zvuky řeči. Dítě se nejprve učí rozlišovat jednotlivé hlásky sluchem a přiřazovat je ke správným obrázkům. Postupně se učí hlásky artikulovat za velké podpory odezírání správného postavení mluvidel a neustálé sluchové kontroly.

Všechna cvičení se zaměřují již na samotnou fixaci hlásek, což znamená, že zde nenajdete popis, jak danou hlásku dítě naučit. Vyvozování hlásek musí zůstat v případě dítěte s Downovým syndromem v kompetenci logopeda. Možná se vám zdá, že dítě některou hlásku již běžně vyslovuje. To však ještě neznamená, že výslovnost této hlásky je artikulačně správná. Jen logoped může odborným způsobem přivést dítě ke správné výslovnosti v případě, že se mu výslovnost přirozeně nedaří. Bohužel u dětí s Downovým syndromem bývá pravidlem, že většina dětí potřebuje podporu logopeda

i v případě vyvozování těch nejjednodušších hlásek.

V uvedených cvičeních tedy s dítětem vždy procvičujte již předtím vyvozené hlásky a hlídejte správnou výslovnost tak, jak vám to doporučil váš logoped. Zezačátku tak budete pracovat jen s několika hláskami a písmeny. Tím, jak se vaše dítě bude učit hlásky nové, bude náročnost cvičení postupně stoupat.

Obrázky pro hlásky

Cíl:Dítě artikuluje hlásku.

Pomůcky: Kartičky s písmeny a obrázky.

Postup: Ukazujte dítěti kartičky, na kterých je vyobrazeno písmeno spolu s obrázkem, který napovídá výslovnost správné hlásky (Ú – vláček, S – had, …). Obrázky odpovídají citoslovcím k jednotlivým písmenům z předchozí kapitoly. Trénujte s dítětem výslovnost hlásek.

Dítě si postupně obrázky zapamatuje a po spatření obrázku bude samo správnou hlásku artikulovat. Spolu s obrázkem si do paměti bude ukládat i písmena a později již nebude podporu obrázků potřebovat a pro procvičování výslovnosti hlásek budou nadále stačit pouze ukazování kartiček s písmeny.

Doporučení: Nejprve vybírejte artikulačně jednoduché hlásky, které má dítě již vyvozené z logopedie. Nikdy dítěti nepředkládejte hlásky, které logoped ještě nevyvodil, protože si jejich špatnou výslovnost může dítě zafixovat.

Obměna: Po zvládnutí několika kartiček můžete kartičky rozstříhat na půl a nechat dítě, aby obrázek přiřazovalo ke správnému písmenu. Při tom však neustále trvejte na správné výslovnosti hlásek.

Schody

Cíl:Dítě opakovaně artikuluje hlásku.

Pomůcky: Papírové schody, kartičky s písmeny.

Postup: Vyberte jednu kartičku s písmenem a položte ji pod schody. Jakmile vyslovíte danou hlásku posuňte kartičku s písmenem na první schodek. Znovu vyslovte hlásku a posuňte kartičku s písmenem na další schodek. Takto postupujte až do konce. Poté předejte schody i kartičku dítěti a vyzvěte ho, aby vše opakovalo.

Doporučení: Nejprve vybírejte artikulačně jednoduché hlásky, které dítě již zvládá. Postupně náročnost zvyšujte, ale vždy vybírejte jen předem vyvozené hlásky z logopedie. Pokud dítě hlásku vyslovuje nesprávně a vy víte, že ji již umí, nebojte se ho opravit. Fixování nesprávné výslovnosti dítěti rozhodně nepomůže. Na vrchol schodů můžete dát dítěti malou odměnu, aby mělo větší motivaci pro práci.

Obměna: Místo schodů můžete použít papírový žebřík a šplhat po něm vzhůru stejně jako po schodech.

Utopená písmenka

Cíl:Dítě přiřadí správné písmeno k hlásce.

Pomůcky: Papírový rybník, kartičky s písmeny, udice s magnetem, kancelářské

svorky.

Postup: Pro motivaci pověste dítěti, že se některá písmenka z abecedy utopila v rybníce. Aby je dítě zachránilo, musí je udicí vylovit z vody ven.

Vyberte několik kartiček s písmeny, navlečte na každou kancelářskou svorku a položte je na rybník. Dejte dítěti udici s magnetem, která se běžně používá na lovení rybiček. Postupně vyslovujte hlásky a vyzvěte dítě, aby k nim lovilo správná písmena.

Doporučení: Nejprve položte na rybník jen tři kartičky, postupně náročnost zvyšujte. Zpočátku vybírejte písmena, která již dítě bezpečně pozná, aby ho hra začala bavit.

Zašlápnuté písmenko

Cíl:Dítě přiřadí správné písmeno k hlásce.

Pomůcky: Karty s písmeny, bubínek..

Postup: Napište na papíry o rozměru A4 písmena, která už dítě pozná. Rozložte karty s písmeny do prostoru. Nechte dítě běhat po prostoru za zvuku bubínku. Přestaňte bubnovat a vyslovte jednu hlásku. Dítě musí co nejrychleji nohou zašlápnout správné písmeno. Takto pokračujte dál.

Doporučení: Nejprve začněte jen se třemi kartami a postupně přidávejte další. Můžete také postupně zmenšit formát kartiček, aby se obtížnost cvičení zvýšila.

Obměna: Dítě může místo zašlápnutí vzít kartičku do ruky a běžet ji schovat do předem připravené krabice, která představuje domeček písmenek.

Trojrozměrná písmena

Cíl:Dítě přečte písmeno, uvědomí si jeho tvar a prostorovou orientaci.

Pomůcky: Pěnové puzzle s vydávacími písmeny.

Postup: Vyndejte z některých puzzlů písmena. Postupně je podávejte dítěti, které musí vyslovit danou hlásku a poté písmeno vložit zpět do rámečku puzzle. Díky trojrozměrnosti pěnových písmen si lépe uvědomí jejich tvar a při vkládání zpět do puzzlů se naučí písmena správně orientovat a nebude je již dávat vzhůru nohama nebo zrcadlově převráceně.

Doporučení: Nejprve dítěti dejte jen jedno písmeno a jeden prázdný rámeček puzzlí. Potom k jednomu písmenu dítěti nabídněte tři prázdné rámečky. Po zvládnutí náročnost zvyšujte. Vždy pracujte jen s písmeny, jejichž hlásky dítě zvládá vyslovit.

Obměna: Stejným způsobem lze využít i lepenkou podlepená papírová písmena a pokládat je na jejich obrysy.

Kamarádi

Cíl:Dítě k sobě přiřadí malé a velké písmeno.

Pomůcky: Pracovní list, rozstříhané kartičky s malými a velkými písmeny.

Postup: Vysvětlete dítěti, že na pracovním listě se za ruku drží několik kamarádů. Kamarádí se spolu však vždy jen stejná písmena. Větší kamarád je písmeno velké a ten menší písmeno malé. Jednu sadu kamarádů dítěti předem zaplňte a nechte ho, ať k nim vyhledá dvojice a správně je na pracovní list zařadí.

Doporučení: Zpočátku nemusíte dítěti zaplňovat všechny kamarády, aby pro něj orientace na ploše nebyla tak náročná.

Když jednu sadu písmen (malá nebo velká) na pracovní list jen položíte, může se stát, že vám je dítě odhrne pryč. Pořiďte si více kopií a písmena napevno přilepte nebo alespoň napište. Pokud list zalaminujete můžete k přilepení použít také suché zipy či lepicí pěnu.

Obměna: Místo postaviček můžete nakreslit domečky a dávat stejné malé a velké písmeno k sobě do domečku.

Písmenkové pexeso

Cíl:Dítě k sobě přiřadí malé a velké písmeno.

Pomůcky: Rozstříhané kartičky s malými a velkými písmeny.

Postup: Vyberte několik dvojic písmen. Hrajte hru pexeso podle běžných pravidel. Vždy hledejte stejné malé a velké písmeno do dvojice.

Doporučení: Předtím než s dítětem budete hrát písmenkové pexeso, musíte ho princip hry naučit na klasické obrázkovém pexesu. Počítejte s tím, že nějakou chvíli potrvá, než dítě hru zvládne. Začněte se třemi dvojicemi a postupně přidávejte další.

Také dopředu procvičte přiřazování velkých a malých písmen k sobě. Na to můžete využít přímo tyto kartičky.

Obměna: Jako další variantu hry můžete použít rozstříhané dvojice s písmeny a obrázky (příloha 9) a hledat k písmenu správný obrázek podle vyslovované hlásky.

Písmenkový had

Cíl:Dítě přiřadí správné písmeno k hlásce.

Pomůcky: Pracovní list s obrázkem hada, kartičky s písmeny.

Postup: Rozložte před dítě několik písmen. Postupně vyslovujte hlásky. Dítě musí k hlásce vždy najít odpovídající písmeno a položit ho na vyznačená pole v hadovi. Pokračujte dokud nezaplníte celého hada písmenky.

Doporučení: Zpočátku dejte dítěti k dispozici jen několik známých písmen. Postupně písmena přidávejte. Poté co sestavíte hada, přečtěte s dítětem od začátku (od hlavy), co je na něm napsáno. Pokud dítěti písmenka z hada spadávají pryč, je možné využít k přichycení suché zipy nebo fixační hmotu.

Obměna: Můžete stejným způsobem zaplňovat jakýkoliv obrázek, do kterého předem vyznačíte rámečky na vkládání kartiček s písmeny.

Říkadla a písničky

Říkadla a písničky

Říkadla a písničky jsou nejpřirozenější cestou k rozvoji nejmenších dětí s Downovým syndromem. Podněcují je k vydávání zvuků, k práci s hlasem, ke žvatlání, k vyslovení prvních slabik a slov. Dítě obvykle ještě nechápe význam slov a vět, které mu prostřednictvím říkadel a písniček předkládáme. Ve spojení s motorickým doprovodem, s gesty a mimikou však dokáže význam vycítit. Prostřednictvím jednoduchých dětských říkadel a písniček vedeme dítě k navázání a udržení zrakového kontaktu, rozvíjíme schopnost soustředění, cit pro rytmus, paměť i myšlení (Roučková, J., 2006).

Děti s Downovým syndromem mají říkadla a písničky obzvlášť rádi. Jejich přirozený smysl pro rytmus jim umožňuje zapamatovat si přesně hlasový a rytmický základ říkadla či písně. Bohužel značně opožděný vývoj řeči a neschopnost správně artikulovat velké množství hlásek způsobují až neschopnost zřetelně produkovat říkadlo či píseň. Obvykle jsou schopni zřetelně vyslovit jen některé jednoduché slabiky či slova, zejména otevřené slabiky na konci jednotlivých rýmů. Říkadla a písně proto zpočátku využíváme zejména k podněcování samotného hlasového projevu a ne jako artikulační cvičení. Cílem říkadel a písní je děti pobavit a rozveselit. To že jsou prostředkem pro osvojování důležitých dovedností musí zůstat dítěti navždy skryto, jinak si k nim nikdy nevybuduje pozitivní vztah.

Pochopení smyslu říkadel a písní je pro děti s Downovým syndromem náročnější než pochopení běžně užívaných vět. Objevují se zde totiž slova, která často nic neznamenají a jen dokreslují charakter písně (cib – píseň Cib, cib, cibulenka). Dále slova v nespisovném tvaru, která umožňují vytvoření rýmů (na kamnách – píseň Houpy, houpy). Případně i uměle vytvořená slova z citoslovcí (hopáme, hamáme – říkadlo Hami, hami). Z rytmických důvodů je v říkadlech i písních často i pozměněný slovosled. Všechny uvedené jazykové prostředky činí říkadla a písně melodicky a rytmicky zajímavými a bez jejich užívání by ani nebylo možné říkadla a písně skládat.

Naším cílem tedy není říkadla a písně dětem zjednodušovat či jinak upravovat. Musíme jim zajistit pochopení smyslu jinými způsoby. V praxi se mi nejvíce osvědčilo vybírat taková říkadla a písně, které umožňují připojit jednoduchý motorický doprovod vycházející ze smyslu písně. Může se jednat je o lechtání, houpání, tleskání, pohyby prstů a rukou, pohyby celých paží nebo pohyby celého těla.

Lechtání

Cíl: Lechtání vyvolává u dítěte ke smích, a proto získává o tato říkadla zájem. Dítě je prostřednictvím říkadla provokováno k prvním hlasovým projevům, které se po čase budou stávat stále zřetelnějšími. Do velké míry je procvičována i paměť, dítě poznává vztah příčiny a následku.

Doporučení: Pokud se dítě samo se vyžaduje dalšího opakování, využijte toho. jestliže si chce dítě vyměnit role a pro změnu polechtat vás, rozhodně mu v tom nebraňte.

Vařila myšička kašičku Postup
Vařila myšička kašičku Ukazováčkem opisujte v dlani dítěte
na zeleném rendlíčku. malé kroužky.
Tomu dala, tomu víc; Postupně chytejte dítě za prsty.
tomu málo, tomu nic
Na toho maličkého nic nezbylo. Chytněte dítě za malíček.
Utíkal do komůrečky na homolečky, Utíkejte dvěma prsty po ruce dítěte.
tam se napapal. Polechtejte dítě v podpaží nebo na krku
(Velká kniha říkadel)
Skrýš pro myš
Malé tlapky hrabou Utíkejte prsty dítěti po bříšku, zádech nebo
lechtají a škrábou, žebrech.
než si malá myš
najde v domku skrýš.  Polechtejte dítě v podpaží nebo na krku.
(www.rcpalecek.cz)
Běžela myška
Běžela myška,
Utíkejte prsty dítěti po bříšku.
okolo bříška.
Běžela, běžela,
šup do pupíčka.
Polechtejte dítě na bříšku.

(www.rcpalecek.cz)

Houpání

Cíl:Při houpání i nejmenší dítě vnímá rytmus říkadla či písničky. Dítě se učí navazovat a udržovat zrakový kontakt.

Doporučení: Již novorozenec pravidelné rytmické houpání vyžaduje pro uklidnění. Pomocí těchto říkadel a písní můžete uklidnit i starší dítě. Objetí, kolébání a váš hlas je pro rozrušené dítě ten nejlepší lék. Snažte se navazovat s dítětem zrakový kontakt.

Postup: Vezměte dítě do náručí a houpejte ho, větší dítě si posaďte proti sobě na klín. Můžete také využít houpání panenky v postýlce nebo v náručí.

Houpy, houpy,
kočka snědla kroupy,
kocour hrách na kamnách;
koťata se hněvaly,
že jim taky nedali.
(Velká kniha říkadel)

Já mám boty hou a hou
Já mám boty, na nohou.
(Říkáme si s dětmi)

Houpy – houpity,
houpáme se já i ty.
Houpy – houpata
pohoupá mě můj táta,
Houpy – houpinka
pohoupá mě maminka.
Houpy, houpy, bum,
pohoupáme dům.
(Říkáme si s dětmi)

Hajej, Nynej, má panenko,
dřímej sladký sen,
když ty budeš libě spáti,
já tě budu kolébati,
hajej, spinkej jen.
(Zlaté slunce, bílý den)

Hami, hami, hamáme, – jíme
hají, hají, hajáme, – spíme
Hopy, hopy, hopáme, –jízda na kolen.
houpy, houpy, houpáme. – houpání

Máme koně, máme,
komu my je dáme.
Já dám koně mámě,
ona pohoupá mě,
houpy, houpy, hou.
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Houpy, houpy, dívejte se,
houpačka mě vzhůru nese..
Houpy, houpy, houpy, hou,
houpu se až s oblohou.
Houpy sem a houpy tam,
až celou zem rozhoupám.
(www.modrykonik.cz)

Jízda na kolenou

Cíl:Dítě vnímá rytmus. Navazuje a udržuje zrakový kontakt.

Doporučení: Otočte si dítě na kolenou vždy čelem k sobě. Jedině tak můžete navazovat zrakový kontakt a udržovat pozornost dítěte. Další výhodou bezesporu je, že dítě také vidí na vaše rty a snaží se artikulační postavení hlásek spontánně napodobovat.

Postup: Dítě sedí obkročmo na kolenou dospělého, který sedí na židli nebo na zemi. Dospělý člověk dítě pevně drží, aby nemělo strach a mohlo si užívat rytmické pohyby nahoru a dolů.

Takhle jedou páni,
takhle jedou dámy,
takhle jedou sedláci,
když už mají po práci.
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Hopsa hejsa
Hopsa hejsa, hopsa hejsa,
pojedeme do Brandejsa.
Hopsasá, hopsasá,
(jméno dítěte) se natřásá,
přes potoky, přes hory,
přes kameny, přes doly, hups!
(www.rcpalecek.cz)

Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí!
Když já jim dám ovsa,
oni skáčou hopsa!
Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí!
(Já písnička)

Já vždycky hop, hop, hop,
koníček ztratil krok.
Já zase hop, hop, hop,
vrať se pro krok.Koníček hop, hop, hop,
utíká přes příkop.
Koníčku hop, hop, hop,
vrať se pro krok.
(Říkáme si s dětmi)

Honza jede z kopečka,
vrzají mu kolečka.
Honza jede, nemá koně.
Honza jede, táhne za ně.
(www.rcpalecek.cz)

Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
Má vrané koníčky a na nich
Jede, jede do Rokycan.
(Velká kniha říkadel)

Tleskání

Cíl:Vytleskávání říkadel a písní pomáhá dítěti uvědomit si rytmus a následně ho reprodukovat.

Doporučení: Vytleskávat můžeme všechna říkadla a písničky, pro které nemáme jiný naučený doprovod. Začínáme tleskáním každý sám. Po dostatečném osvojení rytmu můžeme přidat i složitější tleskání ve dvojici, tleskání jednou rukou do kříže, pleskání o stehna a končit libovolnou hrou na tělo.

Postup: Vytleskávejte říkadla a písničky dle rytmu. Můžeme vytleskávat jen závěrečná slova v rýmu – 3x tleskneme.

Paci, paci pacičky,
táta koupil botičky.
A maminka pásek
za myší ocásek.
A babička čepičku,
za tu černou slepičku.
A dědeček kabátek.
pro všední den, pro svátek.
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Paci, paci, pacičky,
to jsou ruce, ručičky –
a teď je to mistička.
Kdo z ní pije? Zdenička!
Paci, paci, pacičky,
to jsou ruce, ručičky –
a teď je to lodička.
Koho veze? Jeníčka!
(Hrajte si s námi)

Postup: Tleskání kombinujte s mávání křídli jako ptáček a motýl (3. a 4. verš).

Ručičky, tleskejte
Ručičky, tleskejte
Hrajeme a zpíváme,
ručičkami tleskáme:
takhle malý ptáček lítá,
ptáček lítá, mušky chytá –
paci, paci, paci, paci,
s muškou do hnízda se vrací.

Hrajeme a zpíváme,
ručičkami tleskáme:
takhle bílý motýl lítá,
Jenda s Mařenkou ho chytá –
paci, paci, paci, paci,
to umějí jenom ptáci.
(Hrajte si s námi)

Pohyby prstů a rukou

Cíl:Dítě musí sladit pohyby prsů a rukou s rytmem říkadla. Rozvíjí se pohybová schopnost ruky a souhra jemných pohybů.

Doporučení: Cvičení s prsty je nutné s dětmi provádět pravidelně, zejména před každým kreslením, malování a grafomotorickým cvičením. Spojením uvolňovacích cviků s říkadly dochází k rozvoji řeči a jemné motoriku ruky zároveň.

Postup: Postupně se dotýkejte prstů dítěte od palce až po malíček nebo nechte dítě prsty postupně rozevírat.

Rodinka
To je táta,
to je máma
to je děda,
to je bába,
tady klouček,
malý vnouček.
(Hlasy a hlásky)

Co dělají prsty?
Ten vaří –
ten smaží –
ten peče –
ten říká: Dej mi kousek –
ten odpoví: Matla – matla –
matlafousek!
(Říkej si a hraj)

Tady táta, domů chvátá,
tady máma je tu s náma,
tady babka nese jabka,
tady děda houby hledá,
tady klouček je náš vnouček.
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Lištičky
Pět lištiček přiskákalo
pět lištiček přichvátalo.
První v kamnech zatopila,
druhá rendlík postavila,
třetí kaši uvařila,
čtvrtá cukrem posypala.
Pátá volá: ,,Hošíčku!
Pojď jíst kašičku,
jen si nespal hubičku.“
(Tam na hrázi u rybníka)

Snědená polívčička
První chlap do vody padá,
druhý ho z ní vytáh ven,
třetí, ten mu utřel záda,
čtvrtý přidal do kamen,
polívčičku vařil hned,
jenomže tu pátý sněd.
(www.rcpalecek.cz)

Postup: Ukazujte postupně dlaně a prsty, naznačujte umývání rukou.

Byly dvě ručičky,
buclaté sestřičky.
Vody se nebály,
rády se koupaly.
Měly moc bratříčků,
buclatých prstíčků.
(www.rcpalecek.cz)

To jsou prsty, to jsou dlaně.
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo!
(Hrajte si s námi)

Postup: Hýbejte všemi prsty ve vzduchu a pohybujte předpaženými pažemi nahoru a dolů. Můžete také ťukat prsty o stůl.

Déšť
Dešťové kapičky
dostaly nožičky,
kap, kap, kap
běhaly po plechu,
dělaly neplechu,
kap, kap, kap,
ťukaly na vrátka,
vzbudily zvířátka.
Kap, kap, kap.
(www.rcpalecek.cz)

Deštníček
Padá, padá deštíček
na veliký deštníček.
Padá, padá deštík
na veliký deštník.
(www.rcpalecek.cz)

Déšť
Déšť bubnuje do oken,
prší, přímo leje.
Raději dnes nechoď ven!
Kdepak slunce, kde je?
(Veršovné kresbičky)

Postup: Vytvořte stříšku z rukou. Roztáhněte prsty. Potom zafoukejte na ruce a nakonec je nechte spadnout.

Stál malý domeček,
pod domečkem kopeček.
Domeček byl děravý,
proč ho nikdo nespraví?

Přiletěla meluzína,
zafoukala do komína
a domeček bááác!
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Pohyby celými pažemi

Cíl:Dítě vyjádří pohyby rukou rytmus říkadla. Dochází k uvolnění kloubů. Rozvíjí se pohybová schopnost ruky a souhra jemných pohybů.

Doporučení: Při doprovodu říkadel pohyby celých rukou dítě uvolňuje zápěstí, loket i ramenní kloub. Pokud klouby pravidelně a dostatečně neuvolňujeme, je při kresbě či grafomotorických cvičeních pohyb ruky křečovitý a ruka dítě brzy rozbolí. Kvalita kresby i grafomotoriky se také značně snižuje.

Postup: Doprovázejte říkadla mlýnkem – krouživé pohyby dlaní podél vodorovné osy před tělem.

Když jsem potkal ježečka,
do klubíčka schoulil se.
Kutálel se z kopečka,
prý mi něco přinese.
(Veršovné kresbičky)

Melu, melu pšeničku
do modrého hrníčku.
Až umelu, budu píct,
až upeču, budu jíst.
(Velká kniha říkadel)

Meleme, meleme kávu,
jedno zrnko pryč.  – zahoďte pryč
Meleme, meleme kávu,
už tam není nic.  – ukažte dlaně
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Jablíčko se skutálelo,
vůbec nic ho nebolelo.
podívejte, jak se koulí,
nemá ani jednu bouli.
kutálí se, kutálí –
to jsme se mu zasmáli.
(Hrajte si s námi)

Postup: Předpažte paže a provádějte krouživý pohyb v zápěstí.

To jsem já, panenka,
točí se mi sukénka.
Běžím, běžím k sluníčku
osušit si sukničku.
(grafomotorika)

Tu je strouha, tu je mlýn,
přines, holka, švestek klín.
Vytáhneme stavidla,
namelem ti povidla.
(Velká kniha říkadel)

Postup: Jednou rukou naznačujte držení plátna a druhou šijte.

Šiju, šiju plátno bílé,
své panence na košile.
Budu šíti, šíti, šíti,
slunéčko tak pěkně svítí.
(Zlaté slunce, bílý den)

Švec sedí na cestě
šije boty nevěstě.
Nevěsta se raduje,
že si boty obuje.
(Velká kniha říkadel)

Postup: Naznačujte řezání dříví pilkou. Jedna ruka je v klidové poloze před tělem a druhá přes ni přejíždí.

Řežme dříví na polínka,
ať má čím topit maminka.
Máme síly, ruce k dílu:
Řízy, řízy, řízy, říz.
(Říkáme si s dětmi)

Řežu dříví pro maminku,
řízy, řízy, řízy, říz.
Budu hotov za chvilinku,
řízy, řízy, řízy, říz.
(Velká kniha říkadel)

Postup: Naznačujte oběma rukama bubnování na buben.

Bubnujeme na buben,
pojďte, děti, pojďte ven.
Bubnujeme bum bum bum,
budeme mít nový dům.
A kdo s námi nepůjde
ten v něm bydlet nebude.
(Velká kniha říkadel)

Tluče bubeníček, tluče na buben
a svolává hochy: ,,Hoši pojďte ven!
Zahrajem si na vojáky,
máme flinty a bodáky.
Hola, hola hej,
nikdo nemeškej.“
(Velká kniha říkadel)

Postup: Mávejte jednou paží ve vzduchu.

Máváme na mámu,
máváme na bábu,
máváme na tátu,
máváme na tetu.
(Hlasy a hlásky)

Velkou vlajkou vítr hází,
blízko vlajky zazněl třesk.
Bouře vítr doprovází,
teď do vlajky práskl blesk.– tleskněte do dlaně
 (www.rcpalecek.cz)

Postup: Naznačujte oběma rukama mávání křídly.

Rozhlíží se po obloze,
ptáky letět vidím.
Nad hlavou mi krouží dlouze,
až se tomu divím.
Taky bych si přál,
letět někam do oblak.
A tak zkouším dál,
křídly mávat jako pták.
(Veršovné kresbičky)

Kdo je pták, ten lítat musí,
zkoušejí to slípky, husy.
Hanba tomu, kdo se bojí
a kdo s křídly v blátě stojí.
Frnky, frnky, všechno frčí,
nic nesvede, kdo se krčí.
(www.rcpalecek.cz)

Postup: Napodobujte pohyby při plavání stylem kraul.

A teď skočím do rybníka,
chtěl bych umět plavat.
Učím se to od vodníka,
pozor musím dávat!
Až se plavat naučím,
třikrát plácnu do vody.
Všechny ryby zaskočím,
dám sis nimi závody.
(Veršovné kresbičky)

Hop do vody, do vodičky,
zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka,
Velká rybka, malá rybka.
(Velká kniha říkadel)

Postup: Předvádějte trhání jablíček. Obě paže vzpažte a pořádně je pro jablíčka natahujte.

Trhání jablíček
trháme ze stromu
nažloutlá jablíčka.
Hádejte pro koho?
Pro tátu, tatíčka.

Trháme jablíčka,
nejlepší jablíčko
schováme pro tebe,
maminko, mamičko!
(Hrajte si s námi)

Pohyby celého těla

Cíl:Dítě vyjádří pohyby celého těla významový smysl říkadla. Výrazně se rozvíjí senzomotorická koordinace a přesnost pohybů. Zábavnou formou se rozšiřuje slovní zásoba dítěte.

Doporučení: Díky pohybům celého těla můžeme dítěti pomoci pochopit, co se v říkadle nebo písničce odehrává. Spojením slova s pohybem dítě s Downovým syndromem význam daného slova nejen lépe uvědomí, ale dokáže si ho i lépe zapamatovat. Následující říkadla jsou rozdělena do tématických celků podle slovního obsahu.

Lidské tělo

Mám dvě uši na naslouchání – Chytněte si uši.
a dvě oči na koukání, – Udělejte si z prstů brýle kolem očí.
dvě nožičky na chození – Naznačujte chůzi.
a dvě ruce na mazlení. – Obejměte se s dítětem.
(www.rcpalecek.cz)

Paci, paci, pacičky, – Zatleskejte.
to jsou moje ručičky. – Ukažte ruce.
Ťapy, ťapy, ťapičky, – Zadupejte.
to jsou moje nožičky. – Ukažte na nohy.
Ruce aby tleskaly, – Zatleskejte.
nohy aby běhaly. – Zadupejte.
(Cvičení a hry pro děti se SP)

Na copak dvě ruce máme, – Ukažte ruce.
hezky s nimi zatleskáme. – Zatleskejte.
Také s nimi zamáváme, – Zamávejte.
o kolena zapleskáme. – Zapleskejte dlaněmi o kolena.
Sevřeme je v pěstičku, – Sevřete ruce v pěst.
zazpíváme písničku. – Dejte ruce kolem úst.
(www.modrykonik.cz)

Dupají nožičky, vesele dupají – Zadupejte.
a milé ručičky nožičkám tleskají. – Zatleskejte.
Tleskejte, tleskejte, ručičky, dlaničky, – Zatleskejte.
vesele dupejte, patičky, nožičky! – Zadupejte.
(Hrajte si s námi)

Hlava, ramena, kolena, palce, – Oběma rukama ukazujte na dané
kolena, palce, kolena palce. části těla a obličeje.
Hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.

Dáme ruku sem, (nohu, boček, hlavu…) – Upažte pravou ruku.
a dáme ruku tam, – Upažte levou ruku.
dáme ruku sem – Upažte pravou ruku.
a tak s ní zatřesem. – Zatřeste pravou rukou.
Uděláme ruty šuty rotaci, – Otočte se dokola.
ať máme legraci. – Zatleskejte.

Kdo má ruce tleskat musí, .
kdo neumí ať to zkusí … tlesky tlesky tlesk. – Zatleskejte 3x.
Kdo má nohy dupat musí,
kdo neumí ať to zkusí … dupy dupy dup. – Zadupejte 3x.
Kdo má hlavu kývat musí,
kdo neumí ať to zkusí … kývy kývy kýv. – Zakývejte 3x hlavou.
Kdo má zadek vrtět musí,
kdo neumí ať to zkusí … vrty vrty vrt . – Zavrťte 3x zadečkem.
(www.modrykonik.cz)

Když máš radost a víš o tom zatleskej. – Zatleskejte 2x.
Když máš radost a víš o tom zatleskej. – Zatleskejte 2x.
Když máš radost a víš o tom,
pověz nám to aspoň potom.
Když máš radost a víš o tom, zatleskej! – Zatleskejte 2x.
(www.rcpalecek.cz)
– zadupej, zamávej, poskakuj, …

Zvířata

Beran

– Udělejte si z ukazováčků rohy na hlavě a naznačujte trkání.

Máme doma berana 
a ten trká rohama.
Berany, berany duc.
(www.rcpalecek.cz)

Čáp

– Nataženýma rukama převádějte klapání zobáku.

Na komíně stojí čáp,
aby zjistil, co se děje.
Dlouhý krk svůj natahuje,
zobák klape – klapy, klap.
(Veršované kresbičky)

Kočka

– Lezte po čtyřech jako kočka. Můžete také předvádět lízání mlíčka.

Naše kočka má dvě uši,
v komoře nám chytá myši.
Pěkně na nás kouká,
na každého mňouká.
(Veršované kresbičky)

Kůň

– Skákejte jako koníček volně v prostoru.

Koníček hop, hop, hop,
utíká přes příkop.
Koníčku hop, hop, hop,
vrať se pro krok
(Říkáme si s dětmi)

Medvěd

S rozkročenýma nohama a rozpaženýma rukama se kolébejte ze strany na stranu.

Medvěd tančí, přitom bručí,
maličkého tančit učí.
Medvěd zpívá, hlavou kývá,
maličký se na něj dívá.
(Světýlka)

Slepice

– Předklánějte se k zemi s rukama zapaženýma jako když slepice zobe zrní.

Ko-ko-dák, ko-ko-dák,
sedla slípka na bodlák,
roztrhla si koleno,
ono ji to bolelo.
(Velká kniha říkadel)

Sova

Přiložte si dlaně kolem očí a rozhlížejte se dokola.

Sova sedí na jasanu
vesele si houká.
Sedla si tam malá sojka,
na sovu se kouká.
(Říkáme si s dětmi)

Včelka

Mávejte upaženýma rukama a pohybujte se po prostoru jako včela, která letí.

Včelka lítá po trávníčku,
sedá z kytky na kytičku.
za chvíli však letí zpět,
dělat dětem dobrý med.
(Světýlka)

Špaček

Mávejte upaženýma rukama a pohybujte se po prostoru jako špaček, který letí.

Špačíček, špaček,
je šikovný ptáček.
Žížaly po dešti,
chytá jak do kleští.
(Říkáme si s dětmi)

Žába

– Vyskakujte z dřepu jako žába.

Žalovala žába žábě,
že má život těžký.
Že ji bolí obě nohy,
že nemůže pěšky.
(Velká kniha říkadel)

Dopravní prostředky

Kolo

– Předpažte ruce zaťaté v pěst a střídavě pokrčujte, předvádějte ta šlapání na kole.

Jedu, jedu na kole,
přes louky a přes pole.
Přes hory a přes kopečky,
za maminkou na vdolečky.
(www.fyzio-viktorie.cz)

Haló, haló, co se stalo?
kolo se mi polámalo.
jaké kolo? Favoritka,
přeletěl jsem přes řidítka.
(www.nohavica.cz)

Auto

– Předpažte ruce zaťaté v pěst jako když držíte volant a v prostoru jezděte jako auto.

Auto jede, auto chvátá,
V autě jedu já a táta.
Auto jede tů, tů, tů,
Teto koukej na tátu.

Auto jede,
auto houká,
kdo nejede,
ať se kouká.

Letadlo

– Upažte ruce a létejte v prostoru jako letadlo.

Letadlo letí mezi mraky,
Pozdravilo všechny ptáky.
Obletělo celý svět,
Vrátilo se zase zpět.
(www.fyzio-viktorie.cz)

Letí, letí, letadlo,
koho by to napadlo.
Vyletělo mezi mráčky,
pozdravilo všechny ptáčky.
Obletělo celý svět,
vrátilo se na zem zpět.
(www.fyzio-viktorie.cz)

Loď

– Spojte předpažené ruce k sobě jako trup lodi a předvádějte v prostoru, jak loď pluje.

Doleva a doprava,
Jezdí lodní doprava.
Vlnobití neuškodí,
Mém člunu, mojí lodi.
 (www.fyzio-viktorie.cz)

Loďka pluje po moři,
za slunce i za bouří.
S kapitánem na palubě,
dopluje vždy všude hravě.
A když vítr fičí,
honem plachty vztyčí.
(Veršované kresbičky)

Vlak

– Chytněte se s dítětem za ruce nebo za pas a volně choďte po prostoru. Můžete chodit i každý sám a naznačovat točivý pohyb kol oběma rukama u pasu ze stran.

Jede vláček motoráček,
jede, jede do zatáček.
Hú, hú, hú, hú, hú, hú,
vláček už je v tunelu.
(Velká kniha říkadel)

Jede vláček, jede krajem,
my si také na vlak hrajem.
Jeden vagon, druhý, třetí,
zapojte se všechny děti.
(Velká kniha říkadel)

Hudební nástroje

– Naznačujte hru na nástroje obsažené v říkadlech a písních.

Sedí Honza pod dubem,
má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská,
na bubínek tříská.
(Velká kniha říkadel)

Když jsem já byl malý chlapec,
na housle jsem hrával.
Struny se mi zpřetrhaly,
smyčec se mi zlámal.
(Velká kniha říkadel)

Šel tudy, měl dudy,
ani nezapískal,
bodejž mu ty dudy
rarášek roztřískal.
(Velká kniha říkadel)

Stála basa u primasa,
za kamnama stála
když primaska zatopila,
basa sama hrála.
(Velká kniha říkadel)

Ostatní

Žába skáče po blátě, – Skákejte jako žába.
koupíme jí na gatě. – Ukažte si na kalhoty.
Na jaký, na jaký? – Točte dlaněmi před tělem.
Na zelený, strakatý. – Tleskejte do rytmu.

Žába leze po žebříku, – Předvádějte lezení po žebříku.
natahuje elektriku. –Vzpažte ruce a odtáhněte je od sebe.
Nejde to, nejde to, – Točte dlaněmi před tělem (zápor).
necháme to na léto. – Tleskejte do rytmu.

Žába leze do bezu, – Přikrčte se, naznačujte prolézaní
já tam za ní polezu. houštím a odhrnujte větve.
Kudy ona, tudy já, – Ukažte na dítě, pak na sebe.
budeme tam oba dva. – Nechte dítě rozběhnout a chyťte ho.
(Velká kniha říkadel)

Kutálí se ze dvora, – Motejte rukama před tělem.
velikánská brambora. – Rukama naznačte velký kruh.
Neviděla, neslyšela, – Zakryjte oči pak uši.
spadla na ni závora. – Tleskněte 2x rukama.
Kam koukáš ty závoro? – Zahrozte levým ukazovákem ty, ty.
Na tebe ty bramboro. – Zahrozte pravím ukazovákem ty, ty.
Kdyby tudy projel vlak, – U pasu točte rukama – kola se točí.
byl by z tebe bramborák. – Tleskejte do rytmu.
(www.kubesova.cz)

Když já se natáhnu, vysoko dosáhnu, – Natahujte ruce ve vzpažení.
když já se natáhnu, veliký jsem. – Natahujte ruce ve vzpažení.
Když já se přikrčím, hned zase vyskočím, – Udělejte dřep, vyskočte.
když já se přikrčím, udělám hop! – Udělejte dřep, vyskočte.
Když já se zatočím, celý svět roztočím, – Zatočte se doprava.
když já se zatočím, roztočím svět. – Zatočte se doleva.
(www.kubesova.cz)

Slovní zásoba

Slovní zásoba

Rodina

Rodinný dům

(Hry a cvičení pro děti se SP)

Cíl:Dítě pojmenuje členy rodiny.

Pomůcky: Papírový dům, obrázky členů rodiny.

Postup: Nakreslete jednoduchý dům s 6 okny. Podlepte ho kartonem a vystřihněte okna. Přes každé okno nalepte zepředu jednoduchou okenici, která se bude dát na jedné straně otevřít. Do každého okénka nalepte zezadu jeden obrázek člena rodiny.

Nechte dítě otevírat okenice a pojmenovávat jednotlivé členy rodiny, kteří se za zavřenými okenicemi skrývají. Potom se můžete ptát: ,,Kde je máma?“ a dítě otevírá okenice tak dlouho, dokud ji nenajde.

Doporučení: Můžete nechat dítě otevřít dvě okenice naráz, např.: ,,Z okna se podívá a máma a táta“. Děti s Downovým syndromem si obvykle pamatují až druhou část výzvy, proto je nutné tuto dovednost systematicky procvičovat.

Obměna: Místo obrázků můžete do okenic nalepit fotografie vlastní rodiny dítěte.

Táto, pojď domů

(Hry a cvičení pro děti se SP)

Cíl:Dítě pojmenuje členy rodiny.

Pomůcky: Figurky s obrázky členů rodiny, papírový dům.

Postup: Doprostřed stolu postavte dům. Předlohy vybarvěte a slepte do kornoutů, které budou představovat figurky jednotlivých členů rodiny. Společně s dítětem figurky pojmenujte. Potom na ně postupně volejte, aby šli domů, např.: ,,Táto, pojď domů!“. Dítě musí správnou figurku vložit do domečku. Také můžete všechny figurky umístit do domečku a volat je ven: ,,Táto pojď ven!“.

Doporučení: Volání doprovázejte gesty, která dítěti pomohou k zapamatování věty. Dejte si dlaně kolem úst při volání jména, ukažte pohyb rukou směrem k sobě při slově pojď, ukažte na dům při slově domů.

Obměna: Na kornoutky můžete nalepit fotografie vlastní rodiny dítěte. Místo domů můžete volat postavičky k jídlu, ke stolečku, ukládat ke spánku.

Části těla

Panenka

Cíl:Dítě pojmenuje jednotlivé části těla.

Pomůcky: Papírová panenka.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte papírovou panenku. Pro větší odolnost ji podlepte tvrdou lepenkou nebo ji zalaminujete. Nejprve nechte dítě ukazovat, kde má panenka hlavu, ruce, oči, uši, apod. Potom na jednotlivé části těla ukazujte a nechte dítě, aby jednotlivé části samo pojmenovalo.

Doporučení: Spojte ukazování částí těla na panence s ukazování na vlastním těle dítěte i na vašem těle.

Obměna: Místo papírové panenky využijte trojrozměrnou plastovou panenku.

Zvířátko

Cíl:Dítě pojmenuje jednotlivé části těla na zvířeti.

Pomůcky: Plyšové zvířátko.

Postup: Nechte dítě povídat o jeho oblíbeném plyšovém zvířátku. Zeptejte se na jeho jméno, barvu, apod. Vyzvěte dítě, aby vám ukázalo, kde má zvířátko hlavu, nohy, oči, uši, apod. Potom na jednotlivé části těla zvířátka ukazujte a nechte dítě, aby jednotlivé části samo pojmenovalo.

Doporučení: Zvíře má některé části těla stejné jako člověk, ale dítě má někdy problém to pochopit. Proto ty části těla, které jsou u zvířete stejné jako u člověka ukazujte i na vašich tělech, aby si dítě souvislost uvědomilo. Pro toto cvičení využívejte různá zvířata. Naučte dítě i typické zvířecí názvy částí těla jako křídlo, ocas, zobák, ulita, krunýř, apod.

Obměna: Místo plyšového zvířátka použijte obrázek zvířátka.

To jsem já

Cíl:Dítě pojmenuje jednotlivé části těla.

Pomůcky: Arch papíru, fixy.

Postup: Vyzvěte dítě, aby si lehlo na papír. Obkreslete jeho obrys. Společně pak pojmenovávejte a dokreslujte části, které nakreslenému dítěti chybí.

Doporučení: Při dokreslování používejte barvy které skutečně daná část těla má.

Obměna: Dítě na oplátku může nakreslit vás.

Ucho na podlaze

Cíl:Dítě rozlišuje jednotlivé části těla.

Pomůcky: Bubínek.

Postup: Dítě za zvuku bubínku běhá nebo chodí po prostoru. Když bubínek přestane hrát, dítě se musí zastavit a vykonat úkol – položit vyřčenou část těla na podlahu, např.: břicho, ruku, koleno, ucho.

Doporučení: Zpočátku s dítětem úkol provádějte, protože i když dítě dokáže část těla určit, nemusí mu být jasné, jak se má touto částí těla dotknout podlahy.

Obměna: Dítě nemusí část těla pokládat na podlahu, ale může na ni jen ukázat prstem.

Co chybí?

(Hry a cvičení pro děti se SP)

Cíl:Pojmenovávání chybějících částí těla.

Pomůcky: Obrázky postaviček s chybějícími částmi těla.

Postup: Ukažte dítěti pracovní list s obrázky. Postupně pomáhejte dítěti odhalovat, která část těla nebo obličeje postavičce chybí a pojmenujte ji.

Doporučení: Pokud dítěti dělá problém chybějící část najít, postupně srovnávejte na vlastním těle, co máte vy a co má postavička na obrázku. Dítě na chybějící část přijde.

Obměna: Využijte další pracovní list (příloha) s obrázky zvířat, kterým taky chybí některá část těla a pracujte stejným způsobem.

Oblečení

Oblékání papírové panenky

Cíl:Dítě rozezná různé druhy oblečení.

Pomůcky: Papírová panenka, papírové oblečky, velké magnety, velké kovové podložky, lepidlo či izolepa.

Postup: Vymalujte a vystřihněte panenku i oblečky. Vše polepte tvrdou lepenkou. Zezadu panenky nalepte lepidlem či izolepou 2 velké magnety. Jeden do oblasti hrudníku a druhý těsně nad nohy. Na všechny oblečky nalepte zezadu podložky tak, aby při přiložení na panenku byly oblečky přichyceny ve správné výšce.

S takto vyrobenou panenkou si můžete s dítětem začít hrát. Vyzvěte dítě, aby panence obléklo tričko, kalhoty, šaty, apod. Pokaždé, když je panenka oblečená, tak vyzvěte dítě, aby panenku zase svléklo.

Doporučení: Výroba panenky je trochu náročnější, ale její oblékání je pro děti velmi jednoduché. Nemusí se tolik soustředit na motorickou dovednost jako při běžném ohýbání okrajů papírových oblečků. Je zde větší prostor pro verbální vyjádření.

Jednotlivé oblečky si můžete vyrobit ve více barvách a trénovat při cvičení i barvy.

Kouzelný pytlík

Cíl:Dítě pojmenuje různé druhy oblečení.

Pomůcky: Látkový pytlík, malé oblečky na panenku.

Postup: Vložte do látkového pytlíku několik oblečků na panenky. Postupně je s dítětem vytahujte a pojmenovávejte jednotlivé kusy oblečení.

Doporučení: Pro větší motivaci můžete využít nějaké kouzelné zaklínadlo, než z pytlíku obleček vytáhnete, a jednoduše si obleček vykouzlit. Při dalším opakování může dítě zkoušet uhodnout oblečení jen podle hmatu a poté, co obleček vytáhne ven, se přesvědčit, jestli uhodlo správně či ne.

Obměna: Můžete využít i lepenkou podlepené papírové oblečky z předchozího cvičení (příloha 17).

Vyprané oblečení

Cíl:Dítě pojmenuje různé druhy oblečení.

Pomůcky: Šňůra (provázek), kolíčky, malé oblečky na panenku.

Postup: Napněte šňůru do takové výšky, aby na ni dítě bez problému dosáhlo. Můžete využít třeba opěradla dvou židlí, které postavíte pár metrů od sebe. Dávejte dítěti postupně jednotlivé kousky oblečení. Dítě musí oblečení pojmenovat a potom ho dát sušit na šňůru. Oblečení připevňuje kolíčky.

Doporučení: Před sušením můžete oblečení klidně vyprat v umyvadle, tak aby cvičení bylo pro dítě naprosto reálné.

Obměna: Pokud dítě motoricky nezvládá připínat kolíčky na šňůru, můžete oblečení přes šňůru jen přehodit nebo jej rozložit na topení.

Skříň na oblečení

Cíl:Dítě pojmenuje různé druhy oblečení.

Pomůcky: obrázek skříně, malé obrázky oblečení

Postup: Rozstříhejte obrázky oblečení. Říkejte dítěti, které oblečení má umístit do skříně: ,,Dej do skříně bundu.“ Až bude celá skříň zaplněná můžete naopak oblečení vyndávat. Skříň můžete využít pro trénink prostorové orientace. Určujte dítěti, jestli má dát oblečení nahoru, doprostřed nebo dolů

Doporučení: Dítě může při ukládání oblečení do skříně celou větou popisovat, co dělá:,,Košili dám do skříně.“ Opakováním této věty skloňuje názvy oblečení a navíc soustavně užívá předložku do.

Obměna: Papírovou skříň můžeme využít na ukládání nejrůznějších obrázků, například hraček, potravin, nádobí.

Zvířata

Jedeme do Afriky

Cíl:Dítě pojmenuje a napodobí zvíře.

Pomůcky: Kartičky se zvířátky.

Postup: Rozstříhejte pracovní list na jednotlivé kartičky. Posaďte se s dítětem naproti sobě na židli. Začněte s dítětem hrát příběh o výletě do Afriky:

 1. Předveďte jak nasednete do auta a nastartujete ho.
 2. Chytněte imaginární volant a předvádějte, že řídíte. Neustále vydávejte zvuky: bbb (brm).
 3. Po chvíli jízdy ukažte zvířátko, které jste zrovna uviděli. Dítě má za úkol zvířátko pojmenovat.
 4. Každé zvířátko společně s dítětem zahrajte a pokud je to možné, vydávejte stejné zvuky:
  lev – ááá, ruce kolem úst
  had – sss, spojené dlaně předvádí plazení hada
  slon – tú, sloní chobot
  opice – uuu, poskakuje
  zebra – klape podkovami jako kůň
  krokodýl – otevírá tlamu
  žirafa – ve stoji na špičkách natahuje krk (spojené ruce nad hlavou) do výšky
  želva – zastrčí hlavu mezi ramena
 5. Po zahrání zvířátka zase nasedněte do auta. Zvířátku zamávejte a zavolejte: ,,Ahoj!“.
 6. Až se setkáte se všemi zvířátky, vydejte se na cestu domů. Postupně dítěti od konce ukazujte zvířátka, která jste viděli a znovu je pojmenujte a rozlučte se s nimi zamáváním a zavoláním: ,,Ahoj!“.

Doporučení: Tahle hra bude dítě velmi bavit, jen pokud vy sami budete hodně kreativní a nebudete se bát pořádně všechna zvířátka předvádět. Nesnažte se zpočátku dítě o ničeho nutit. Během hry se k vám určitě samo spontánně připojí. Snažte se co nejvíce podporovat vydávání příslušných zvuků.

Obměna: Místo do Afriky můžete jet na venkov, do zoo či do lesa.

Čarování

Cíl:Dítě pantomimou předvede zvíře.

Postup: Vysvětlete dítěti, že jste čaroděj, který umí děti proměňovat v různá zvířátka. Vyslovte zaklínadlo: ,,Čáry, máry, fuk! Ať je z tebe pejsek!“ Dítě musí předvádět štěkajícího pejska, dokud ho čaroděj nepromění stejným zaklínadlem v nějaké jiné zvíře. Hra končí ve chvíli, kdy čaroděj pomocí zaklínadla promění dítě zpět na dítě.

Doporučení: Pokud dítě nedokáže některé zvíře předvést ukažte mu to. Příště už si určitě bude vědět rady. Snažte se co nejvíce podporovat vydávání příslušných zvuků.

Obměna: Místo zvířat předvádějte různé dopravní prostředky či předměty.

Rozpůlená zvířátka

Cíl:Dítě pojmenuje zvíře.

Pomůcky: Kartičky se zvířátky rozpůlené na půlky.

Postup: Vystřihněte zvířátka a přestřihněte každé na dvě půlky. Dítě musí správně zvířátko sestavit a pojmenovat.

Doporučení: Nejprve dejte dítěti k dispozici jen jedno rozstřižené zvíře. Postupně smíchejte dohromady části z více zvířat tak, aby muselo nejprve správné části najít a potom je až sestavit, což je podstatně náročnější.

Obměna: Můžete si pořídit další kopii přílohy. Jedna zvířátka nechte s obrysy a druhá vybarvěte černě. Dítě bude ke zvířátkům hledat jejich správný stín.

Zvířátko a domeček

Cíl:Dítě pojmenuje zvíře a určí, ve kterém domečku bydlí.

Pomůcky: Kartičky se zvířátky a jejich domečky.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte kartičky. Dítě pojmenuje zvíře a vybere k němu správný domeček.

Doporučení: Začněte od nejznámějších zvířat a jejich domečků.

Zvířátko a potrava

Cíl:Dítě pojmenuje zvíře a určí jeho potravu.

Pomůcky: Kartičky se zvířátky a jejich potravou.

Postup: Vystřihněte a vybarvěte kartičky s obrázky potravy. Zvířátka použijte stejná jako při hře Zvířátko a jejich domeček. Dítě pojmenuje zvíře a vybere k němu správnou potravu.

Doporučení: Začněte od nejznámějších zvířat a jejich potravy. Nechte dítěti prostor, ať zvířátko klidně nakrmí.

Létá, chodí, plave, plazí se

Cíl:Dítě pojmenuje zvíře a určí, jakým způsobem se pohybuje.

Pomůcky: Kartičky se zvířátky.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte kartičky se zvířátky. Dítě se snaží každé zvíře pojmenovat a poté předvede jak se pohybuje:

1. létá – mávání křídly,

2. chodí – chůze po čtyřech,

3. plave – plavání prs,

4. plazí se – plazení po zemi.

Doporučení: Pokud je dítě na dobré verbální úrovni, nemusí pohyby zvířátek předvádět, ale může jen říct, jak se pohybují. Vysvětlujte dítěti, jak pozná, že dané zvíře létá, plave, chodí nebo se plazí.

Obměna: Můžete nakreslit vodu, nebe i zem a pokládat zvířátka na jejich prostředí, kde se pohybují.

Dopravní prostředky

Benzinová pumpa

Cíl:Dítě rozezná dopravní prostředky.

Pomůcky: Papírová benzinová pumpa, kartičky s dopravními prostředky (modely).

Postup: Vystřihněte benzinovou pumpu. Vyzvěte dítě, aby si přijelo natankovat dopravním prostředkem, který zrovna řeknete.

Doporučení: Využívejte zvuky dopravních prostředků při jejich pohybu.

Obměna: Můžete dopravní prostředky zaparkovat na parkoviště a zase s nimi odjíždět.

Jede, pluje nebo letí?

Cíl:Dítě pojmenuje dopravní prostředek a určí, jakým způsobem se pohybuje.

Pomůcky: Kartičky s dopravními prostředky, pracovní list.

Postup: Vybarvěte pracovní list a připravte také kartičky s dopravními prostředky. Dítě pojmenuje dopravní prostředek a položí ho na pracovní list podle toho, jak se daný dopravní prostředek pohybuje. Vybírá z řeky, silnice, kolejí a nebe.

Doporučení: Zpočátku můžete dítěti napovídat, aby se na pracovním listě lépe orientovalo. Využívejte i zvuky dopravních prostředků.

Obměna: Místo obrázků použijte malé modely dopravních prostředků.

Potraviny

Obchod

Cíl:Dítě pojmenuje potraviny. Učí se požádat o věc, kterou si chce koupit.

Pomůcky: Kartičky s obrázky potravin, košíček.

Postup: Vybarvěte a rozstříhejte kartičky s potravinami. Rozložte je na stůl nebo do dětského obchodu na hraní, pokud ho máte k dispozici. Vysvětlete dítěti, že si budete hrát na obchod. Dítě dostane roli nakupujícího, vy budete v obchodě prodávat. Dítě přijde do imaginárního obchodu a pozdraví pěkně paní prodavačku. Poté si začne vybírat z vystavených věcí. O každou věc, kterou si chce nakoupit musí požádat: ,,Prosím, já chci…“. Vy mu vybrané věci vždy podejte, ať si je může uložit do košíčku. Poté, co si dítě nakoupí, ho nechte zaplatit a před odchodem se nezapomeňte rozloučit.

Doporučení: Zpočátku je dobré, aby dítě požádání ,,Prosím, já chci …“ doplnilo o gesta: Prosím – tření dlaní o sebe, já – ukáže na sebe, chci – sevře ruku v pěst. Lépe si tak větu zapamatuje. Na věc, kterou si vybralo může ukázat, ale než mu obrázek podáte, musí vám ho pojmenovat. Při placení může dítě použít papírové peníze z nějaké hry nebo jen naznačit, že vám platí.

Obměna: Místo obrázků je nejlepší použít skutečné potraviny nebo alespoň jejich obaly. Další možností je použít plastové potraviny. Při použití trojrozměrných věcí však počítejte s tím, že dítě bude předměty nejspíš chtít ochutnávat.

Vyměňte si s dítětem role a nechte ho také prodávat.

Pexeso

Cíl:Dítě pojmenuje potraviny, naučí se hrát hru pexeso.

Pomůcky: Kartičky s obrázky potravin,

Postup: Pořiďte si kopie předchozí přílohy. Hrajte hru pexeso podle běžných pravidel..

Doporučení: Zpočátku hrajte jen s několika dvojicemi a postupně počet zvyšujte. Trvejte na tom, aby dítě otočené kartičky pojmenovávalo.

Činnosti

Hra ,,Kuba řekl“

Cíl:Dítě předvede činnost dle pokynu.

Postup: Dítě motivujeme příběhem o kouzelníkovi Kubovi, kterého všichni jeho učedníci poslouchali. Když Kuba řekl: ,,Sedněte,“ všichni se posadili. Občas si nějaký učedník chtěl zahrát na Kubu a řekl: ,,Postavte se.“ Ostatní však věděli, že poslouchat mají jen Kubu.

Vydávejte různé pokyny za Kubu. Například Kuba řekl: ,,Zatleskej.“ Dítě musí úkoly plnit. Občas se snažte dítě splést a vynechejte v pokynu Kubovo jméno. V tu chvíli dítě pokyn splnit nesmí.

Doporučení: Pokud některou činnost dítě nezná samozřejmě mu ji ukažte.

Obměna: Vyměňte si role a nechte dítě, aby zkoušelo dávat instrukce vám.

Slovesa

Cíl:Dítě pojmenuje činnost, kterou vykonává postava na obrázku.Danou činnost pantomimicky předvede.

Pomůcky: Kartičky s obrázky.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte kartičky. Postupně je ukazujte dítěti. Ptejte se, co postava na obrázku dělá. Dítě činnost pojmenuje a poté ji musí i samo předvést.

Až bude dítě zvládat činnosti pojmenovat, začněte pojmenovávat postavy (máma, táta, apod.) a tvořte dvojslovné věty.

Doporučení: Zpočátku vyberte ta nejznámější slovesa a postupně přidávejte další.

Obměna: Předvádějte nejrůznější činnosti a ptejte se dítěte, co děláte. Vyzvěte dítě, aby také něco předvedlo a následně činnost pojmenujte.

Srovnávání

Housenky

Cíl:Dítě rozlišuje mezi pojmy velký a malý.

Pomůcky: Pracovní list, malá a velká kolečka.

Postup: Vystřihněte malá a velká kolečka. Postupně je dítěti podávejte a nechte ho, aby stavělo dvě různě velké housenky. Za velkou hlavičku patří velká kolečka, za malou ta malá.

Doporučení: Pomáhejte si gesty. Rukama naznačte velký i malý. Trvejte na tom, aby dítě vždy řeklo, jaké kolečko zrovna přikládá (malé x velké). Housenky můžete využít i na procvičení barev. Okopírujte si jednu z housenek víckrát a vybarvěte hlavičky různými barvami. Stejnými barvami vybarvěte i kolečka pak je přikládejte k hlavičkám.

Obměna: Stejným způsobem můžete stavět věž z malých a velkých obdélníků.

Naplněné krabičky

Cíl:Dítě rozlišuje mezi pojmy prázdný a plný.

Pomůcky: Neprůhledné malé krabičky s víky, různé drobné předměty.

Postup: Do několika neprůhledných krabiček s víky nasypte různé malé předměty (korálky, mince, zmačkaný papír, kostky, atd.). Některé krabičky nechte prázdné. Vyzvěte dítě, aby krabičky postupně otevíralo a dívalo se dovnitř. Vždy musí po otevření říct, jestli je krabička prázdná nebo plná.

Doporučení: Pokud pracujete s hodně malým dítětem nedávejte do krabiček příliš malé předměty, které by mohlo dítě spolknout či vdechnout. Využijte různé druhy krabiček s různými uzávěry, abyste tak procvičili jemnou motoriku při otevírání.

Obměna: Jestli je krabička plná nebo prázdná můžete určovat jen sluchem. V tom případě vybírejte předměty, které dostatečně chrastí.

Velký x malý

Cíl:Dítě rozlišuje mezi pojmy velký a malý.

Pomůcky: Pracovní list.

Postup: Chtějte po dítěti, aby určilo, který předmět je velký a který malý.

Doporučení: Pomáhejte si gesty. Rukama naznačte velký i malý.

Obměna: Vyhledejte stejné předměty různých velikostí a třiďte je na dvě hromádky.

Stejným způsobem pracujte i s pojmy prázdný x plný, rovný x křivý.

Co komu patří?

Cíl:Dítě rozlišuje velikosti.

Pomůcky: Kartičky s obrázky.

Postup: Vybarvěte a vystřihněte kartičky. Položte kousek od sebe obrázek táty, mámy a dítěte. Vyzvěte dítě, aby jim postupně přidělovalo předměty. Táta je největší, tak vždy dostane největší předmět. Dítě je naopak nejmenší, tak dostane předměty nejmenší. Máme je středně velká, tak jí dítě musí přidělit středně velké předměty.

Doporučení: Dítěti vždy nachystejte jen tři obrázky stejného předmětu, aby mohlo srovnávat velikost navzájem. Středně velké předměty nechávejte až nakonec.

Nahoře x dole

Cíl:Dítě rozlišuje mezi pojmy nahoře a dole.

Pomůcky: Pracovní list.

Postup: Ukazujte si na jednotlivých obrázcích, kdo je nahoře a kdo je dole.

Doporučení: Pomáhejte si gesty. Ukažte rukou nahoru – nahoře a dolů – dole.

Souvislosti

Co k čemu patří?

Cíl:Dítě určí předměty, které spolu významově souvisejí.

Pomůcky: Kartičky s obrázky.

Postup: Vystřihněte kartičky. Rozložte jednu sadu kartiček do řady vedle sebe na stůl. Potom dítěti dávejte postupně další sadu kartiček a vyzvěte ho, aby je přiřazovalo dle významu.

Doporučení: Nejprve začněte se třemi dvojicemi nejznámějších souvislostí a postupně počet zvyšujte. Kartičky raději nevybarvujte, aby se dítě neorientovalo dle barev.

Obměna: Místo kartiček můžete použít skutečné předměty.

Nadřazené pojmy

Cíl:Dítě roztřídí věci do kategorií.

Pomůcky: Kartičky s různými obrázky (obrázky z příloh).

Postup: Dítě má za úkol roztřídit kartičky na 2-3 hromádky.

Doporučení: Neustále s dítětem vybrané kategorie pojmenovávejte. Můžete využít nadřazené pojmy jako zvířata, rostliny, lidé, dopravní prostředky, oblečení, hračky, jídlo, pití, apod.

Co nepatří do řady?

Cíl:Dítě určí obrázek, který s ostatními významově nesouvisí.

Pomůcky: Pracovní list, tužka.

Postup: Dítě má za úkol v každé řadě vyhledat předmět, který se mezi ostatní nehodí a škrtnout ho tužkou.

Doporučení: Vždy se ujistěte, že dítě chápe, proč se daný předmět mezi ostatní nehodí. Může se stát, že se jen náhodně trefí.

Předložky

Krabička

Cíl:Dítě rozlišuje mezi předložkami do, na, pod, vedle.

Pomůcky: Krabička s víkem, kamínek.

Postup: Dejte dítěti kamínek a vyzvěte ho, aby ho postupně pokládalo, dle vašich pokynů do krabičky, vedle krabičky, pod krabičku nebo na krabičku.

Doporučení: Začněte nejprve se dvěma předložkami na a pod. Postupně přidejte předložky do a vedle.

Obměna: Kamínek můžete umísťovat po celé místnosti. Využijte stůl se zásuvkou, malou skříň, postel, apod.