Problematika Downova syndromu

Vyberte kapitolu:

Moje středoškolská odborná činnost nese název „Problematika Downova syndromu“. Práce je rozdělena do tří částí na teoretickou, praktickou a přílohy.

V teoretické části jsem zahrnula problematiku Downova syndromu od narození až po dospělost. V první části jsem zařadila pojednání o tom co je to Downův syndrom, jeho znaky, příčiny a formy. Dále jsem se zabývala jeho historií a objevem. Do téhle části jsem ještě zařadila prenatální diagnostiku a kontaktní adresy na různé nápomocné organizace. V druhé části jsem rozvíjela výchovu dítěte s Downovým syndromem a to od narození přes rannou péči po zásady výchovy a jeho vývoj. Ve třetí části jsem zahrnula problematiku vzdělávání těchto dětí, co na to říká Úmluva o právech dítěte, jaké jsou jejich rozumové schopnosti a možnosti vzdělání, co je to integrace a inkluze. Vše jsem uzavřela čtvrtou částí, která pojednává o problematice dospívání, pubertálních změnách, dospělostí a vyhlídkami do budoucna.

Výzkum v praktické části jsem uskutečnila na základě rozhovoru a dotazníku. Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na přijetí jedince s Downovým syndromem do společnosti a rodiny. Chtěla jsem poukázat na klady přijetí dítěte do rodiny.

V přílohách lze nalézt ukázky dotazníků pro občany, ukázky názorů příbuzných a známých na mého bratra, výsledky dotazníků ze dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením (Barborky a Kvasic) a další výsledky dotazníků pro rodiče dětí s Downovým syndromem. Přílohy také obsahují fotodokumentaci, vlastní tvorbu a studijní prospěch mého bratra Milana.