Vliv přístupu zdrav. personálu

Vyberte kapitolu:

2. Cíl práce

Cílem práce je zjistit, zda může negativní přístup zdravotnického personálu ovlivnit vztah matky k dítěti s postižením. Zda je názor zdravotnické autority pro matku natolik zásadní, že dokáže ovlivnit její postoj a přijmutí dítěte.