Bobath koncept

Bobathův koncept je dobrou alternativou k Vojtově metodě v raném věku dítěte. Více informací o této terapii včetně kontaktů na certifikované terapeuty se můžete dozvědět zde

Bobathův koncept vám více přiblíží toto video: