Matematika krok za krokem

Metodika matematiky, která vznikla speciálně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti počítání. Nizozemská autorka Netty Engles, která má dospělou dceru s Downovým syndromem Peetjie, spolupracuje již několik let s evropskými organizacemi podporujícími rodiny dětí s Downovým syndromem. A právě na základě svých zkušeností s dcerou a dětmi s touto diagnózu, které ve své i okolních zemích učí, vypracovala tuto metodiku. Do České republiky přijíždí tato lektorka dvakrát ročně na týdenní rehabilitační pobyt pražské Společnosti Downova syndromu (DownSyndrom CZ). Metoda je založena na mnohočetném opakovaném vypracovávání pracovních listů zaměřených na rozvoj početních dovedností. Zásadní myšlenkou je budování matematických schopností a představ na základě rozkladů čísel a především to, že lektorka nepřipouští využívání prstů při počítání. K metodice jsou k dostání i speciální pomůcky: Dřevěné osy (tzv. aritmetická pravítka), které mají dítěti pomoci s počáteční představou počtu a posloupnosti matematických pojmů bez toho, že by využívalo prsty. Velmi důležité je v rámci metody zachovávat vždy kladný a pozitivní přístup, být trpělivý a neustále vše opakovat. Zvláštní částí metodiky je také kapitola věnovaná nácviku schopnosti manipulace s penězi (N. Engels, 2008).

(Autor: Kateřina Jiskrová)