Orofaciální regulační terapie

Orofaciální regulační terapie – ORT je metoda určená dětem s Downovým syndromem. Vznikla v Argentinském neurofyziologickém centru. Autoři – dr. R. Castillo Moralles a dr. Juan Bronto – ji v sedmdesátých letech vyvinuli pro děti s Downovým syndromem a následně ji aplikovali u dětí s dětskou mozkovou obrnou. V osmdesátých letech ve spolupráci s čelistními ortopedy vyvinuli speciální patrovou destičku, která stimuluje motoriku jazyka.

Cílem této techniky je lepší orientace jazyka v ústech, změna jeho polohy, aktivizace sání a polykání, úprava funkce žvýkacího svalstva. Současně se normalizuje svalové napětí, uvolněním čelistí se zmírňuje skřípání zubů, ovlivňuje se atypický akt polykání a vzájemná poloha hlavy a čelistí. Tím se také upravuje a stimuluje dýchání, což má velký význam pro rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj. Z hlediska komunikačních schopností ORT ovlivňuje především foneticko-fonologickou rovinu jazyka, protože dochází k úpravě anatomických poměrů v ústní dutině. Po uplatnění ORT je vytvořen mimořádně „příznivý“ terén pro navazující logopedickou pomoc, která zpětně fixuje výsledky ORT a zesiluje její efekt.

ORT neléčí všechny problémy najednou – volí se priority, zvažuje se, co je v daném okamžiku pro dítě nejdůležitější – zda např. přijímání potravy, nácvik dýchání nosem, problémy spojené s pohybem, jemnou motorikou, zvýšené slinění nebo řečové či psychologické problémy.

Orofaciální regulační terapii učí rodiče dětí s Downovým syndromem Eva Matejíčková v Klubu rodičů a přátel dětí s DS při Speciální mateřské škole, Štíbrova, Praha 8. Eva Matejíčková pracuje ve Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie – Dětské centrum, Cyprichova 42, Bratislava.

Zdroj: Dobromysl