VOKS

VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM (VOKS)

VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) ve světě známý jako PECS tj. Picture Exchange Communication System využívá obrázků k nonverbální komunikace např. s dětmi s poruchami autistického spektra. Lze ho však využít i pro děti s výraznějšími problémy ve verbální komunikaci (DMO, Downův syndrom, dysfázie). Jako komunikační prostředek lze použít fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu dítěti. Důležitý je výrazný motivační prvek nácviku VOKS – děti za obrázek dostanou to, co chtějí (nejčastěji pamlsek).

Výuka má šest fází.:
• první fáze – dítě se učí navázat kontakt
• druhá fáze – dítě se učí používat obrázky v komunikaci s
jinými lidmi (než s rodiči), na jiných místech (než doma) a
za jiné odměny
• třetí fáze – dítě se učí vybírat si mezi obrázky
• čtvrtá fáze – dítě se učí skládat jednoduché věty (např.
používat kartičku „Já chci“ + kartičku s předmětem či
činností)
• pátá fáze – zjišťuje se, zda dítě umí reagovat na přímou
otázku „Co chceš?“
• šestá fáze – dítě se učí komentovat různé předměty a
aktivity

Jednotlivé obrázky systému VOKS jsou umístěny na tzv. komunikačních tabulkách. Existuje několik komunikačních tabulek různé barvy podle toho, pro jaký druh obrázků jsou určeny.
Jednotlivé obrázky i komunikační tabulky jsou zalaminovány a opatřeny suchým zipem. Vložením více komunikačních tabulek do kroužkového bloku vznikne tzv. komunikační kniha, kterou může dítě nosit kdekoli s sebou.

Zdroj: Centrum pro rodinu Hodonín